Werkwijze Multisafe wel goedgekeurd

De uitspraak van DNB dat een adviseur een verzekeraarsvergunning nodig heeft als die op abonnementbasis schadeservice verleent, heeft geen gevolgen voor Multisafe.

In het Servicecertificaat van het kantoor staan de beheerswerkzaamheden duidelijk omschreven.

Allereerst maakt Multisafe onderscheid tussen ´complexe´ en ´simple risk´ producten. Verder splitst de adviseur in het Servicecertificaat de dienstverlening in categorieën:

Categorie A: Dienstverlening die concreet is en vantevoren wordt afgesproken.

Categorie B: Dienstverlening waarvan het bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst onzeker is of en zo ja hoe vaak de consumant daarvan gebruik zal maken, zoals assistentie bij schade.

Voor de werkzaamheden onder categorie A brengen Multisafe een vaste jaarvergoeding in rekening. Voor de werkzaamheden onder categorie B wordt het kantoor beloond vanuit provisie.

´Complexe´ producten

Voor de complexe producten geeft Multisafe een dienstverleningsdocument af. De beloning is op fee-basis. Als de klant kiest voor een aanbieder die geen netto tarieven aanbiedt of wanneer de klant zelf kiest voor het provisiemodel, wordt in gezamenlijk overleg een passende oplossing gezocht waarbij de in het dienstverleningsdocument genoemde bedragen als richtlijn gelden voor de totale beloning van de adviseur.

Begeleiding tot en met de aanschaf

Het dienstverleningsdocument bepaalt uitdrukkelijk dat de klant begeleid wordt tot en met de aanschaf van het product. "Na dit moment is het de verantwoording van de klant om regelmatig zelf na te gaan of het aangeschafte financiële product nog passend is. Het afsluiten van een financieel product via onze bemiddeling is onlosmakelijk verbonden aan een abonnement voor het beheer hiervan. Hiervoor zullen wij u periodiek een bedrag in rekening brengen, in aanvulling op de provisie die wij eventueel van aanbieders ontvangen. Voor het jaar 2009 is dit bedrag vastgesteld op € 180,– per jaar. Binnen de abonnementsvoorwaarden heeft u onder andere recht op één uur consult per jaar. De exacte inhoud van dit abonnement staat beschreven in ons Servicecertificaat." Simple risk

De wesbite van Multisafe laat er geen twijfel over bestaan: een klant is voor een dergelijk product alleen welkom als die ook bereid is een abonnement af te sluiten. "Het afsluiten van een simple risk product via onze bemiddeling is onlosmakelijk verbonden aan een abonnement voor het beheer hiervan. (…) De exacte inhoud van dit abonnement staat beschreven in ons Servicecertificaat."

Voor beide soort producten hanteert Multisafe hetzelfde certificaat met het onderscheid in de twee categorieën, dat overigens meer op schade- dan op leven- en vermogensopbouwproducten betrekking heeft.

Onder categorie A, waarvoor het abonnementsbedrag geheven wordt, vallen onder meer: de opname en het bijhouden van uw verzekeringsgegevens in onze automatiseringssystemen; het bijhouden van het kennisniveau, innovatie, de basisdiensten met betrekking tot premiebewaking en de beschikbaarheid van een helpdesk (tot een maximum van 1 uur per jaar).

Categorie B die betaald wordt via de provisie van de aanbieder biedt de volgende service: dienstverlening waarvan het bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst onzeker is of en zo ja hoe vaak u daarvan gebruik zult maken. Een voorbeeld hiervan is onze begeleiding bij een schade. Omdat u uiteraard niet van te voren weet of u te maken krijgt met een schade weet u ook niet hoe vaak u van onze deskundigheid op dat punt gebruik zult maken.

Daarnaast is er nog een categorie C voor bijzondere diensten, waarvoor eerst offerte wordt uitgebracht.

Door de schadebegeleiding onder te brengen in de ‘provisiecategorie’ heeft de visie van DNB geen invloed op deze werkwijze van Multisafe.

GEEN REACTIES