Weer een commissie herziening belastingstelsel

Frans Weekers heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om een commissie in te stellen die zich gaat buigen over een herziening van de inkomstenbelasting.

Beoogd voorzitter is Kees van Dijkhuizen, Chief Financial Officer bij NIBC Bank (foto). De andere leden van de commissie zijn Jan Kees Bartel, Koen Caminada, Nicole Gubbels, Peter Kavelaars, Barthold Kuipers en Carla Smits-Nusteling.

Het aanstellen van deze commissie is een wens van de Tweede Kamer. De commissie heeft als opdracht een aantal realistische toekomstscenario’s voor een herziening van de inkomstenbelasting uit te werken om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Daarbij is de leden gevraagd onder meer te kijken naar de mogelijkheden om de tarieven in de loon-en inkomstenbelasting wezenlijk te verlagen. Ook is de commissie gevraagd te komen met voorstellen voor een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting en de toeslagen. De voorstellen zouden moeten leiden tot een meer samenhangend en transparant systeem van fiscale kortingen en toeslagen.
Het is de bedoeling dat de commissie, naast scenario’s voor een beoogd eindbeeld, concreet toepasbare voorstellen ontwikkelt, inclusief een realistisch invoerings- of overgangstraject. Naar verwachting zal de commissie haar werkzaamheden in het voorjaar van 2013 afronden.

In mei 2010 publiceerde de Studiecommissie Belastingstelsel, ingesteld door de toenmalige minister en staatssecretaris van Financiën een uitgebreid rapport waarin talrijke herzieningsmogelijkheden werden aangegeven. De commissie pleitte toen niet voor een grote stelselwijziging met bijvoorbeeld een vlaktaks, een loonsomheffing of een ondernemingswinstbelasting, maar zocht de verbeteringen in het huidige systeem.

GEEN REACTIES