(Findinet) L&G handhaaft driehoek consument, intermediair en aanbieder

Legal & General vindt dat de sector snel moet nadenken hoe de rechten en plichten in de driehoek opnieuw vorm gegeven moet worden.

Een ludieke actie met een serieuze ondertoon. Dat is de direct mail actie waarin Legal & General geselecteerde financiële dienstverleners ten huwelijk vraagt. Het intermediair wordt een verbintenis aangeboden om samen te werken op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen.

Sterke groei ORV

In de tweede helft van 2011 heeft Legal & General de premies van overlijdensrisicoverzekeringen, die oorspronkelijk alleen voor de meer vermogende klanten beschikbaar waren, opengesteld voor alle verzekerden. “De markt heeft hier positief op gereageerd”, aldus algemeen directeur Legal & General drs. Arno Dolders. “Wij zien een sterke groei van het aantal ORV’s met een verzekerd kapitaal van minder dan € 250.000.”

Nadenken over huwelijkse voorwaarden nieuwe stijl

Dolders: “In het verleden kende onze sector ‘agentschapsvoorwaarden’. Later werden deze taalkundig opgefrist door de naam te veranderen in ‘samenwerkingsvoorwaarden’. De inhoud bleef echter in de kern hetzelfde: de aanbieder stelde de voorwaarden op, waarin de rechten en plichten van aanbieder en bemiddelaar werden geregeld. Voor het intermediair was het in de praktijk feitelijk slikken of stikken. We zitten nu in een overgangssituatie. Aan de ene kant is er brede instemming dat de professionele financieel dienstverlener primair de vertrouwenspersoon is van de klant.
Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn dat er vooral overeenkomsten worden afgesloten waarin de consument en de adviseur hun onderlinge relatie regelen. Het is voor de beeldvorming natuurlijk vreemd dat de adviseur en de aanbieder samen een overeenkomst sluiten, zonder dat de consument hierbij betrokken is of de inhoud van deze overeenkomst kent. Maar tegelijkertijd blijf ik van mening, dat Legal & General als aanbieder een verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit en integriteit van het intermediair waarmee men contact heeft. Dat wil zeggen dat de maatschappij ook in 2013 bewust zal kiezen met wie ze wel en met wie ze niet wil samenwerken. Ik denk dan ook dat we als sector snel moeten nadenken hoe we de rechten en plichten in de driehoek consument, intermediair en aanbieder opnieuw vorm kunnen geven. We willen hierover in de komende tijd met het intermediair een dialoog aangaan”.

GEEN REACTIES