Website VerzekeraarsVernieuwen

Het vernieuwingsproces waar de verzekeringssector sinds 2007 aan werkt, is voortaan op de voet te volgen via de website www.verzekeraarsvernieuwen.nl. Op de website worden de maatregelen die gericht zijn op het klantbelang, geïnventariseerd en toegelicht. Ook kunnen klanten, belanghebbenden en werknemers in de sector via de site suggesties doen voor verdere verbeteringen.Volgens algemeen directeur Richard Weurding is het van groot belang dat de verzekeringsbranche met verve en doelgericht verder bouwt aan het herstel van vertrouwen. "Dat vertrouwen was lange tijd vanzelfsprekend, maar staat de laatste jaren onder druk door de kredietcrisis en de discussie over beleggingsverzekeringen. Ons antwoord daarop moet zijn: problemen uit het verleden oplossen en zichtbaar maken dat de we positie van de klant daadwerkelijk versterken."

Zes deelvragen

De website is één van de middelen die het Verbond wil inzetten om het vernieuwingsproces te versnellen en verdiepen. Open communicatie over de geboekte vorderingen én ambities zijn daarbij belangrijke ingrediënten, naast het binnenhalen van kritische prikkels en de actieve betrokkenheid van maatschappijen en medewerkers en het monitoren van de opinies van klanten over hun verzekeraar en de sector.De website biedt toelichting bij de stappen die reeds zijn gezet ten behoeve van klanten van verzekeraars, zoals de introductie van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, de beperking van contractstermijnen bij schadeverzekeringen en meer transparantie over kosten en provisies. Daarnaast wordt een aantal ‘probleemdossiers’ toegelicht waarvoor inmiddels oplossingen zijn gevonden, zoals de compensatieregelingen bij beleggingsverzekeringen en beleggingspensioenen waar in het verleden te hoge kosten zijn ingehouden.

www.verzekeraarsvernieuwen.nl (externe link)

GEEN REACTIES