Wantrouwen tegen politiek en financiële sector

Driekwart van de Nederlanders gelooft niet dat de politiek de financiële toekomst kan verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van AEGON naar het financiële vertrouwen in Nederland. Ook het wantrouwen tegen de banken en verzekeraars is nog altijd gr Positief effect van de economische crisis is dat Nederlanders zich meer zijn gaan verdiepen in hun financiële toekomst. Het financieel bewustzijn van consumenten is sinds de crisis toegenomen. Zij zetten extra geld opzij, heroriënteren zich op het pakket aan langlopende financiële verzekeringen, en ze hebben, in beperkte mate, extra financiële voorzieningen getroffen voor de langere termijn.Onderzoeksbureau Motivaction ondervroeg namens verzekeraar AEGON Nederlanders over hun financieel bewustzijn en hun vertrouwen in de financiële toekomst. Uit het onderzoek komt naar voren dat het inkomen van de Nederlanders door de financiële crisis achteruit is gegaan. Hun vertrouwen in de financiële toekomst is daarbij gedaald. De helft van de Nederlanders zegt minder geld uit te geven aan dagelijkse boodschappen en luxe goederen. De inkomensdaling komt meer voor onder ouderen dan onder jongeren. Jongeren blijken zich ook minder zorgen te maken.

GEEN REACTIES