Pleidooi wettelijke mogelijkheid voor efficiencyvergoeding

Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis heeft aan minister De Jager van Financiën de ╚Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur╚ overhandigd. "De minister heeft met veel interesse kennisgenomen van de visie en bleek in grote lijnen positief over de voorstellen van Adfiz."

Al eerder had Adfiz aangegeven onderscheid te willen maken tussen financieel advies en verzekeringsadvies. Voor dat laatste moet in haar visie beloning in de vorm van provisie mogelijk blijven. Voor financieel advies wordt provisie taboe. In haar visie geeft Adfiz aan wat onder financieel advies verstaan moet worden. Het gaat om vermogensopbouw, kredieten, banksparen, producten gerelateerd aan leven en dood en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Elke vorm van winst- en volumebonussen moet verboden worden, zowel bij financiële producten als bij verzekeringsproducten (schade en zorg).

Voor de werkzaamheden die een adviseur voor een aanbieder uitvoert wil de intermediairvereniging de wettelijke mogelijkheid van een efficiencyvergoeding. "

Adfiz vraagt de minister uitdrukkelijk om een éénduidige fiscale benadering van de verschillende beloningsvormen. "Geen onderscheid derhalve voor de btw noch voor de inkomstenbelasting. Op dit moment is hierover geen duidelijkheid van de belastingdienst."

Opnieuw vraagt zij om een gelijk speelveld tussen de verschillende kanalen. "Later dit jaar komt Adfiz met haar opvattingen hoe met name in de beloningssfeer meer gelijkheid voor de klant kan komen in de informatie van de financiële dienstverleners."

GEEN REACTIES