Waarde pensioenfondsverplichtingen in 4 jaar met 80% gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen is sinds eind 2007 t/m het eerste kwartaal 2012 gestegen met 23,5%. In dezelfde periode steeg de waarde van de verplichtingen met 80,4%.

Dit antwoordt minister Kamp op schriftelijke vragen van Eerste Kamerlid Jan Nagel (50PLUS).

In zijn vragen probeert Nagel de minister te bewegen om de rekenrenteregels voor pensioenfondsen te versoepelen. Zijn argument daarvoor is dat de pensioenfondsen goede rendementen hebben gemaakt en meer geld in kas hebben dan ooit. “Het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen is sinds het begin van de crisis eind 2007 gemiddeld 5 tot 6 procent per jaar geweest. En het vermogen is sinds die tijd met zo’n 25% gestegen”, aldus Nagel.

Hij vindt het in dat verband niet redelijk dat pensioenfondsen gedwongen worden te korten door de huidige rekenrentemethodiek.

Hij verwijst naar een interview in de Volkskrant met Dick Sluimers, topman van APG. Die zei onder meer dat het bij de berekening van de pensioenverplichtingen niet om de rente moet gaan, maar om het daadwerkelijk rendement. Sluimers: “Het idee dat de pensioenkassen leegstromen en er straks geen geld meer is, klopt niet.”

Jan Nagel vroeg aan Kamp: “Deelt u zijn opvatting dat de komende twintig jaar bij de meeste fondsen er meer binnenkomt aan premies, dividenden en rente dan eruit gaat aan pensioenuitkeringen en dat er met de cashflow van pensioenfondsen in het algemeen niets mis is?”

Kamp deelt die mening niet. “De opvatting dat de komende twintig jaar er met de cashflow van pensioenfondsen in het algemeen niets mis is, lijkt mij optimistisch. Uit het rapport ‘Een sterke tweede pijler’ van de Commissie Goudswaard blijkt dat het totaal van de pensioenfondsen al eerder te maken kan krijgen met een negatieve cashflow.”

De minister laat zich niet uitdagen om “met spoed en voor 1 september a.s. een onderzoek in te stellen naar het rendement en de vermogens bij de pensioenfondsen om aan de hand daarvan te kunnen bepalen of kortingen bij de pensioenfondsen inderdaad niet nodig zijn en miljoenen gepensioneerden niet onnodig geld wordt afgepakt.”

Hij herhaalt in gesprek te zijn met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie “om, mede op basis van advisering door DNB, te komen tot een evenwichtig pakket maatregelen waarbij op een verstandige manier wordt vooruitgelopen op de nieuwe Pensioenwet die het pensioenstelsel meer toekomstbestendig moet maken”

GEEN REACTIES