Waarborgfonds timmert meer aan de weg

Bij de gemiddelde Nederlander is het Waarborgfonds nog steeds relatief onbekend, constateert het fonds in het jaarverslag 2009. "In veel gevallen wordt hij via tussenpersoon of verzekeraar op ons pad gezet en een enkele keer valt onze naam tijdens een feestje in de familiekring. De Nederlander die het Waarborgfonds wel kent, weet dat hij bij het Wbf terecht kan voor schade aan de geparkeerd staande auto. Maar datzelfde geldt ook voor schade aan een tuinhek of gevel, aan de vangrail of aan een lantaarnpaal. Uiteraard alleen wanneer die schade is toegebracht door een motorrijtuig. De ervaring leert dat er vaak met verbazing wordt gereageerd als men hoort dat wij ook deze schaden vergoeden, terwijl dit toch gewoon bij wet is geregeld."

Uit marktonderzoek is gebleken dat de naambekendheid bij particulieren onder de 50% ligt en dat het niet duidelijk is wanneer men een beroep kan doen op het Waarborgfonds. "Hoewel velen de weg naar ons vinden via professionele verwijzingen (zoals politie en verzekeringstussen – personen) willen we toch meer aan deze bekendheid doen. Wij willen graag eigentijds en oplossingsgericht met onze klanten omgaan." In dit kader heeft het Waarborgfonds de website (www.wbf.nl) vernieuwd. De website is voorbereid om in de toekomst de claimant een beveiligde toegang tot het schadesysteem te bieden, waarmee schadegevallen digitaal kunnen worden aangemeld.

Het Waarborgfonds gaat actiever werken aan de naambekendheid en het publiek voorlichten over de dienstverlening.

Er is een nieuw logo ontwikkeld, waarbij de gekreukelde lijn die overgaat in een stabiele, symbool staat voor de wijze waarop het fonds problemen kan oplossen.

In 2009 ontving het Waarborgfonds 53.164 claims waarvan 50.462 van onbekend gebleven daders. In totaal werd in 2009 € 59,8 miljoen uitgekeerd. Het fonds wist € 3,2 miljoen op de daders te verhalen.

GEEN REACTIES