VU: Voor aanvullend netto pensioen geen wetswijziging nodig

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU blijkt dat er geen wetswijziging nodig is om een netto pensioenaanvulling mogelijk te maken.

VU-hoogleraren Herman Kappelle en Erik Lutjens en VU-promovendus Ivor Witte hebben dit alvast onderzocht en concluderen dat het voorstel makkelijk is te realiseren in de huidige wet.

Erik Lutjens: “Wij concluderen dat een dergelijke netto pensioenaanvulling zonder wetswijziging mogelijk is. Een netto pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer en daarop is de Pensioenwet van toepassing. Bovendien is het netto pensioen een vrijwillige pensioenregeling. De Pensioenwet maakt de uitvoering van vrijwillige pensioenregelingen nu al mogelijk. Het maakt niet uit of een vrijwillige pensioenregeling fiscaal een netto of bruto pensioen is. De Wet op de loonbelasting verhindert een netto pensioen evenmin aangezien het nu ook al mogelijk is een pensioen overeen te komen zonder gebruik te maken van de omkeerregel.”

Vrijstelling netto pensioen

Het Expertisecentrum Pensioenrecht beveelt wel aan om door een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting een vrijstelling te regelen voor het netto pensioen in Box 3. Om misbruik van deze vrijstelling te voorkomen adviseert het Expertisecentrum tevens voor het netto pensioen een afkoopverbod in de Pensioenwet op te nemen.

Enige citaten uit het rapport:

“Netto pensioen in de Tweede pijler betreft een arbeidsvoorwaardelijk pensioen, gebaseerd op een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het gaat derhalve om het pensioen gebaseerd op de overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Deze pensioenovereenkomst moet worden uitgevoerd door een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet.”

“Vanuit de Pensioenwet is niet vereist dat de pensioenovereenkomst aan fiscale eisen voldoet. Ook anderszins bestaat er geen juridische belemmering om arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken te maken die gefinancierd worden uit het netto loon.”

“De mogelijkheid tot het aanbieden aan werknemers van een netto pensioen binnen het kader van een Pensioenwet-pensioenregeling past heel goed bij de in de Pensioenwet geregelde vrijwillige pensioenregeling.”

“Voor de uitvoering door pensioenfondsen dient wel met een aantal specifieke ‘taakafbakening’-regels rekening te worden gehouden. De eerste is dat een pensioenfonds een vrijwillige pensioenregeling uitsluitend kan uitvoeren in aanvulling op een basispensioenregeling.

De tweede regel van taakafbakening is dat een pensioenregeling uitgevoerd door een pensioenfonds aan bepaalde eisen van collectiviteit en solidariteit moet voldoen. Deze eisen gelden ook voor vrijwillige pensioenregelingen.”

GEEN REACTIES