VRKI 2012

Het CCV heeft de nieuwe versie van de VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling) documenten gepubliceerd: VRKI 2012.

De documenten VRKI voor woningen, VRKI voor bedrijven, Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen en VRKI Definities beveiligingsmaatregelen zijn geactualiseerd naar de huidige ontwikkelingen in de verzekerings- en beveiligingsmarkt.

De belangrijkste wijzigingen in de VRKI voor woningen zijn:

  • hogere uiterste bedragen voor de verzekerde waarde van attractieve zaken van de inboedel in de beveiligingsmatrix voor woningen;
  • een extra optie voor beveiligingsmaatregelen in de beveiligingsmatrix voor woningen bij risicoklasse 3: O2 + B0 + C/M1 + E2 + AL1 + R1

De belangrijkste wijziging in de VRKI voor bedrijven is:

  •  de indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris voor bedrijven, op de onderdelen: aggregaten, compressoren, computers en aanverwante, telefoons, noten en zuidvruchten.

De belangrijkste wijzigingen in de VRKI Definities beveiligingsmaatregelen zijn:

  • de eisen met betrekking tot draadloze alarmsystemen voor bedrijven en woningen: toegestaan voor bedrijven in risicoklasse 1 en 2, en voor woningen in risicoklasse 1, 2 en 3;
  •  verwijzing naar het PKVW Handboek Bestaande Bouw 2011: voor de bereikbaarheid van gevelelementen;
  • verduidelijking van de mogelijkheid tot maatwerkoplossingen;
  • verduidelijking van de eisen voor projectie van openstand- en schildetectie.

De wijzigingen zijn ook verwerkt op een nieuwe VRKI-kaart.

De hier gepubliceerde VRKI voor bedrijven 2012 was niet geheel correct. Daarom is nu versie 1.1 verschenen.

GEEN REACTIES