Vrijstelling schenkbelasting blijft; alleen de verruiming vervalt

In publicaties wordt gesuggereerd dat de vrijstelling per 1-1-2015 vervalt. Dat is niet juist, die gaat terug naar het maximum van € 51.407.

De regering heeft tijdelijk de vrijstelling schenkbelasting verruimd. Van die verruiming kan gebruik worden gemaakt indien het geschonken bedrag gebruikt wordt om de eigenwoningschuld en/of restschuld te verminderen. De tijdelijke maatregel eindigt op 31 december 2014. Daarna treedt de oorspronkelijke regelgeving met betrekking tot de schenkbelasting weer in werking.

De maximale vrijstelling bedraagt dan weer € 51.407 in plaats van € 100.000 dit jaar. In de oorspronkelijke regeling geldt de vrijstelling alleen als sprake is van schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Nu kan de schenking van iedereen komen.

Ook na 2014 geldt dat het geld gebruikt kan worden voor de eigen woning én/of voor de aflossing van een restschuld. Dus bijvoorbeeld als eigen geld bij aankoop of verbetering van de woning, of voor (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld

GEEN REACTIES