Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning wordt simpeler

Het wordt voor fiscale partners makkelijker om de dubbele vrijstelling bij kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) te benutten. Dat blijkt uit de ‘overige fiscale maatregelen’ die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

 

Hindernis

Fiscale partner die in aanmerking wilden komen voor een dubbele vrijstelling bij KEW’s, brede herwaarderingsverzekeringen en een spaarrekening eigen woning (SEW) liepen tot en met dit jaar op tegen een onverwachte hindernis. De belastingdienst stelde als voorwaarde dat beide partners bij een kapitaalverzekering begunstigde bij leven moeten zijn. In de praktijk blijkt dit in veel gevallen niet het geval te zijn en zijn partners alleen beiden begunstigde bij overlijden. Partners gingen er onbedoeld vanuit dat dit laatste voldoende was.

Verzoek

Het kabinet wil het nu toch mogelijk maken dat deze fiscale partners in aanmerking komen voor de dubbele vrijstelling. De fiscale partners moeten nu bij het indienen van de belastingaangifte een

gezamenlijk verzoek doen op basis waarvan een uitkering uit de kapitaalverzekering wordt geacht voor de helft bij iedere partner op te komen. Vervolgens kan iedere partner voor zijn of haar deel van de uitkering of de waarde zijn persoonlijke vrijstelling benutten.

 

 

GEEN REACTIES