Voorraad koopwoningen onder 100.000 euro ruim verdubbeld

Het aantal goedkope koopwoningen dat een huizenkoper kan kopen is de afgelopen vijf jaren toegenomen van 26.000 naar 55.200.

De gemiddelde waarde van goedkope koopwoningen is met 1,3% gedaald tegenover een daling van 1,9% van alle woningen. De looptijd van goedkope koopwoningen is gemiddeld 2,5 maand korter en het verschil tussen de initiële vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs is bij goedkope koopwoningen hoger: 18,9% versus 14,7% bij alle woningen. De crisis op de woningmarkt biedt hiermee ook kansen voor de huizenkoper die op zoek is naar een goedkope woning.

Dit blijkt uit het kwartaalbericht vierde kwartaal van 2014 van Calcasa. Calcasa analyseert daarin onder meer de markt voor goedkope woningen in 2013.

De grootste toename heeft plaatsgevonden in de Randstedelijke gebieden, maar ook in het noorden, oosten en zuiden van het land is het aantal goedkope woningen toegenomen.

De meeste goedkope woningen bevinden zich in de regio Groot-Rijnmond en de Agglomeratie ‘s-Gravenhage. Daar bevinden zich respectievelijk 14.500 en 7.900 woningen van 100 duizend euro of minder. Beide regio’s kennen ook het grootste aandeel goedkope koopwoningen ten opzichte van de totale koopwoningvoorraad respectievelijk 5.2% en 4.3%.

Een gemiddelde goedkope woning kost 85,7 duizend euro en heeft 1,3% aan waarde verloren in het afgelopen jaar. De goedkoopste enclave van Nederland bevindt zich in de regio Utrecht waar de gemiddelde waarde van goedkope woningen rond de 72,9 duizend euro ligt. Goedkope woningen zijn het duurst in de regio rondom Den Haag. Daar kost een goedkope woning gemiddeld 90,8 duizend euro.

De grootste waardedaling vond plaats in de Corop regio Zuidoost-Drenthe. Goedkope koopwoningen hebben daar een gemiddelde waarde van 90,5 duizend euro; de prijzen daalden het afgelopen jaar met 3,6%. In de regio Utrecht en Delft en Westland bleef de gemiddelde waarde van een goedkope woning stabiel (+0,1%).

Calcasa constateert dat In het vierde kwartaal van 2013 het herstel nog niet doorzette. Alhoewel meerdere woningmarktindicatoren positief zijn, bleef een overtuigend herstel toen achter. De gemiddelde woningprijs is ten opzichte van het vorige kwartaal met 0,1% toegenomen. De gemiddelde woningwaarde komt hiermee uit op 227.000 euro.

Op jaarbasis daalde de gemiddelde woningwaarde met 1,9%. Dit is wel geringer dan vorig kwartaal (-2,2%).

Gecorrigeerd voor inflatie betreft de daling -3,5%. De voorspelling voor Q1 2014 komt uit op -0,8% op jaarbasis.

De verhouding tussen het aanbod en de verkopen is licht verbeterd als gevolg van een daling van het aanbod (3,9%) en een stijging van de verkopen (0,6%).

Woningen in de duurste prijsklasse (> 500 duizend euro) zijn met 3,7% in waarde gedaald en kennen in alle landsdelen een daling van het aantal verkopen in het afgelopen jaar.

GEEN REACTIES