Voorbarige PE-vreugde bij intermediair

Het resultaat van de PE-actie van de brancheverenigingen is mooi, maar mag niet overschat worden.

De Tweede Kamer heeft gestemd over twee moties die betrekking hebben op het door de regering voorgestelde PE-systeem. De motie van PVV, CDA en SP stelde dat het verplichte PE-examen op grote weerstand stuit binnen de brancheorganisaties en verzocht de regering dat verplichte examen te ‘heroverwegen’, ofwel om daarvan af te zien. Die motie is verworpen.

Wel werd de andere motie - van VVD en D66 - met algemene stemmen aangenomen. Die vraagt echter niet expliciet om het voorgestelde PE-stelsel te vervangen door een ander systeem. De minister wordt wel verzocht om vóór 1 december “met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsbouwwerk zoals het bij wet opgelegde PE-examen kan worden versoepeld maar de kwaliteit wel geborgd blijft, bijvoorbeeld het verlengen van de examentermijn of het invoeren van tuchtrecht/mentorschap”.

Minister Dijsselbloem heeft al tijdens het algemene wetgevingsoverleg aangegeven op welke wijze hij deze motie gaat uitvoeren. Ja, hij is bereid met de brancheorganisaties om tafel te gaan zitten en wil zelfs al eerder dan de motie vraagt met voortstellen komen.

En ja, hij is bereid de regeling op een aantal punten te versoepelen. Hij gaf zelfs al uit de losse pols wat voorbeelden:

  • de omwisseling van diploma’s vereenvoudigen
  • het inhaalexamen versoepelen tot een PE-Plus-toets
  • het verlengen van de overgangstermijn
  • als proef de eerste keer de PE-termijn te verlengen tot vijf jaar
  • ervoor waken dat een PE-toets volledig toegespitst is op de actualiteit.

 

Zonder meer kan dus gesteld worden dat de lobby van de gezamenlijke intermediairverenigingen niet voor niets is geweest. Zij hebben, mede dankzij het verzamelen van ruim 10.000 handtekeningen een aantal belangrijke resultaten bereikt.

De ‘maar’ is echter, dat het gaat om versoepelingen binnen het vakbekwaamheids- en PE-systeem zoals de regering dat al in het Bgfo heeft vastgelegd. Dijsselbloem liet er geen twijfel over bestaan dat hij vasthoudt aan de PE-toets en die is dan ook allerminst van tafel door het aannemen van de motie.

De brancheorganisaties mogen terecht in hun commentaar spreken van “een succesvolle lobby”. Aan de andere kant lijkt de opmerking in het persbericht dat de petitie ‘Stop verplichte examinering van Wft PE’ heeft geleid tot erkenning vanuit de Kamer voorbarig. Zij suggereren tegenover hun leden en andere intermediairs dat hiermee de weg naar een ander PE-stelsel, zoals een punten- of urensysteem weer open ligt. Een suggestie die zij kracht bijzetten door te schrijven: “Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD menen dat er goede alternatieven mogelijk zijn ter vervanging van het periodieke PE-examen waarbij de kwaliteit van permanente educatie wordt gegarandeerd. De organisaties gaan aan de slag om deze alternatieven uit te werken.”

Marktpartijen doen er verstandig aan niet de illusie te gaan krijgen dat nu ineens weer alle PE-opties open zijn. De wens van de minister om het PE-examen te handhaven is overduidelijk en uit de motie blijkt dat de Kamer daarmee akkoord gaat als de examentermijn verlengd wordt. En die toezegging heeft Dijsselbloem al gedaan.

GEEN REACTIES