Voor wie geboren is na 1980 zit te weinig geld in de pensioenpot

Bij de berekening van de pensioenpremie voor de 21-jarige vrouw is rekening gehouden met een uitkeringsduur van slechts 22 in plaats van 30 jaar. Leo Witkamp, directeur MPD, vraagt wijst in zijn maandelijkse column op de website van RTL Nieuws op de risico’s dat de meest recente pensioenplannen geen rekening houden met de mogelijkheid van een hoger dan voorspelde levensverwachting. “Om te voorkomen dat toekomstige generaties de rekening gepresenteerd krijgen, doen we er verstandig aan een systeem in te bouwen dat de uitkeringsperiode aanpast aan de stijgende levensverwachting.”

Halve waarheid

“Het pensioen dat een 21-jarige vrouw vandaag opbouwt, moet straks (vanaf 67 jaar) ruim 22 jaar worden uitgekeerd. Ten minste, daar gaan we nu van uit. Maar wat als we er naast zitten en niet 22 jaar, maar 30 jaar pensioen moet worden uitgekeerd? Dan hebben we een probleem. Wie draait er op voor de niet betaalde 8 jaar? “Ach”, hoor ik u zeggen: “Dat zal zo’n vaart heus niet lopen. We houden er immers al rekening mee dat we steeds ouder worden.” Dat klopt. Die 22 jaar is 3 jaar meer dan de 19 jaar die we nu gemiddeld aan pensioen aan een 67 jarige uitkeren. Toch is dat slechts de halve waarheid.”

Witkamp wijst erop dat de berekeningen van het Actuarieel Genootschap ophouden bij 2062. Maar hoe staan de levenskansen er na dat jaar voor? Uit een studie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat voor een nu 22-jarige rekening gehouden moet worden met een uitkeringsduur van 30 jaar.

Als de verder stijgende levensverwachting wordt genegeerd, worden de risico’s van lang leven risico daardoor onacceptabel groot, betoogt Witkamp. “Het is ondoenlijk om deze risico’s voor de komende 80 jaar te dragen en verzekeren. Een aanpassingsmechanisme is daarom van levensbelang; niet alleen voor pensioenfondsen, maar vooral voor hun deelnemers.”

Klijnsma maakt de slechts denkbare keuze door nu de ogen te sluiten voor de toekomstige risico’s van lang leven. Witkamp: “Haar pensioenplannen missen een kans voor open doel”. Hij pleit ervoor om elk geval nu een LAM toe te passen op de nog op te bouwen nieuwe pensioenaanspraken. “Daarmee voorkomen we in elk geval dat de problemen in de toekomst nog groter worden.”

Hier leest u de volledige column.

GEEN REACTIES