Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep willen fuseren

Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep willen fuseren
© Pixabay

Service provider Voogd & Voogd Groep en adviesbedrijf De Heilbron Groep hebben plannen om te fuseren. De fusie zal resulteren in een onderneming van in totaal 1.600 medewerkers met 32 vestigingen in heel Nederland.

Beide partners zijn hard groeiende ondernemingen. Hun samengaan moet de gezamenlijke positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt verder versterken, met financiële en operationele slagkracht voor innovatie en acquisities. Het fusiebedrijf zal een combinatie bieden van zakelijke verzekeringsdienstverlening op het gebied van arbeid en inkomen, ziekte en verzuim en zorg, met dienstverlening voor particuliere verzekeringen op het gebied van acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling.

Het nieuwe bestuur is al vastgesteld. Het gaat bestaan uit Michael de Nijs (CEO Voogd & Voogd), Frank Germans (medebestuurder De Heilbron Groep) en Marco Gregoor (CEO de Heilbron Groep), met De Nijs als voorzitter. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit Bas de Voogd en Lex Geerdes en afgevaardigden van de grootaandeelhouders. Investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments – die in beide groepen al een belang heeft – ondersteunt de plannen van beide directies volledig en blijft na de voorgenomen fusie aan als belangrijke aandeelhouder.

In het eerste kwartaal van dit jaar gaat een apart integratieteam, met ondersteuning van een communicatie-adviesbureau, bekijken op welke wijze de fusie het beste kan worden ingericht. Medewerkers, klanten en overige stakeholders worden nauw betrokken. De voorgenomen fusie is onderhevig aan de vervulling van gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de AFM. De ondernemingsraden worden vanzelfsprekend geraadpleegd voor advies en instemming.

Efficiency
Behalve voordelen voor klanten moet het samengaan van beide bedrijven voor medewerkers meer en diverse carrièremogelijkheden bieden. De Nijs: “Met kantoren door het hele land, meer diverse klantgroepen en met een uitgebreider productportfolio en de nadrukkelijke focus op digitalisering en technologie, biedt de combinatie van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd extra kansen voor groei en ontwikkeling voor de eigen medewerkers – met alle mogelijkheid om de dagelijkse werkzaamheden nog aantrekkelijker te maken. Vanzelfsprekend biedt een fusie ook mogelijkheden om duplicatie te verminderen en onze operationele efficiency te verbeteren. Waar dat nodig is, is het uitgangspunt dit met natuurlijk verloop in te vullen.”

GEEN REACTIES