VKG koppelt rijgedrag aan Jongerenverzekering

Een jonge autobestuurder betaalt het tarief van een 24-jarige. De premie is dan tot wel 45% lager.

VKG koppelt in samenwerking met Mobile RED het rijgedrag van een jonge bestuurder aan de premiehoogte van de autoverzekering. In ruil voor de lage premie vraagt VKG de bestuurder om zich aan de maximumsnelheid te houden. Dit wordt gecontroleerd via telemetrie, via een Track & Trace kastje dat wordt aangesloten op de OBD-connector in de auto.

VKG en Mobile RED zijn begonnen met een proeftraject om praktijkervaring met het systeem te krijgen. Daarbij wordt zowel de technische snelheidsmetingen als de financiële afhandeling van de premies getest. Ook worden de ervaringen van de jonge bestuurders gebruikt om het product verder te verbeteren.

Hoe werkt het?

Het Track & Trace kastje onthoudt waar en wanneer de auto rijdt en toetst de gereden snelheid aan de toegestane snelheid. VKG garandeert dat deze privacygevoelige gegevens nooit in handen van onbevoegden komen. Bij overtreding van de toegestane snelheid met meer dan de ingestelde norm, ontvangt zowel de bestuurder als de verzekeraar hiervan een melding. Elke melding resulteert in een opslag op de premie voor de volgende maand. Als de snelheid gedurende een maand niet wordt overtreden is de premie in de maand erna weer gewoon de lage basispremie. De lage premie blijft dus bestaan zolang de bestuurder zich aan de snelheid houdt.

App: 24/7 auto traceren

Via de gratis app ‘MyFMS’ kan de bestuurder 24/7 zien waar de auto zich bevindt. Dat is handig als de auto wordt uitgeleend of als de bestuurder bijvoorbeeld niet meer weet waar de auto is geparkeerd. De bestuurder kan kiezen voor een aanvullend abonnement op de meldkamer. De auto wordt in dat geval na diefstal actief opgespoord door de politie.

Levent Türkmen, directeur White Label Company: “Het verzekeren van een auto is voor jongeren een kostbare zaak. Dat komt omdat jongere automobilisten maar 8% van de Nederlandse automobilisten uitmaken, maar zij wel 20% van de schades veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat deze ongevallen bijna altijd worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. Daarom ontwikkelen wij een product dat bestuurders beloont voor verantwoord rijgedrag. Het mes snijdt dan aan twee kanten.”

GEEN REACTIES