Bob Veldhuis over zijn opvolging

1. Hoe gaat de voorzittersbenoeming bij Adfiz in zijn werk? Hadden de leden een stem? Adfiz kent drie organen: het bestuur, de ledenraad en de algemene ledenvergadering.

Als gaat om een ‘interne kandidaat’, zoals indertijd in mijn geval, dan ligt het voor de hand dat daar de algemene ledenvergadering over beslist.

Nu ging het in de persoon van Loek Hermans om een externe kandidaat van een zwaar kaliber en dan gelden andere regels. Een procedure via de ALV zou een lange tijd in beslag nemen en ongetwijfeld de nodige publiciteit krijgen. Dat zou het gevaar van afbreukrisico met zich mee kunnen brengen. Om dat te voorkomen voorzien onze statuten erin, dat zo’n externe kandidaat aangezocht kan worden door het bestuur samen met de ledenraad. Die twee organen hebben met elkaar vergaderd en gingen er unaniem mee akkoord Loek Hermans te vragen het voorzitterschap op zich te nemen.

2. Waarom heeft Adfiz gekozen voor zowel een directeur als een voorzitter van buiten de branche?

Adfiz is weliswaar een fusievereniging van NBVA en NVA, maar ook een heel nieuwe vereniging die met de leden een nieuw tijdperk intreden. Deze tijd vraagt om ‘professionals in the lead’ en ik vind dat we ons met Hanneke Hartman als directeur en nu met Loek Hermans als voorzitter twee professionele zwaargewichten hebben kunnen versterken. Hermans heeft natuurlijk ongelooflijk veel contacten in en buiten de politiek en Hanneke Hartman heeft die op het ministerie en bij de AFM.

3. Was je eraan toe om een stapje opzij te zetten?

Indertijd heb ik al aangegeven dat zes jaar een erg lange periode is voor zo’n intensieve job, zeker als je ook een bedrijf leidt. Toen ik herkozen werd heb ik gezegd dat ik de termijn van drie jaar niet zou volmaken. Omdat ik de fusie tot een goed einde wilde brengen, ben ik langer aangebleven dan ik oorspronkelijk van plan was. Door het combineren van mijn twee functies heb ik ieder jaar 10% teveel van mezelf gevraagd; in zes jaar dus 60% en dat is best wat veel.

4. Jullie hebben in het verleden veel nadruk gelegd op de lobby activiteiten; nu lijkt de nadruk te liggen op het transformatieproces. Dat lijkt op het accepteren van een fait accompli terwijl er toch over heel wat open einden ‘gevochten’ moet worden. Gaat Hermans dat ook voor zijn rekening nemen?

Van een fait accompli is zeker geen sprake en het is waar: wij vinden ook dat nog veel zaken in Den Haag geregeld moeten worden. Dat is een hele uitdaging voor iedereen bij Adfiz, voor directie, bestuur en alle anderen en ook daar zal de voorzitter leiding aan geven.

5. Wat wordt je rol als vice-voorzitter: vervanger van de voorzitter of houd je een eigen portefeuille?

Laat ik voorop stellen dat ik altijd gezegd heb dat een ex-voorzitter niet in het bestuur moet blijven zitten om niet het gevaar te lopen dat hij zijn opvolger voor de voeten gaat lopen. Maar daar moet ik direct bij zeggen dat ik dan dacht aan een opvolger die uit de vereniging zou voortkomen. Nu ligt het anders. Hermans laat zich natuurlijk niet voor de voeten lopen. Hij heeft het me zelf gevraagd om als vice-voorzitter in het bestuur te blijven. Zowel Loek als Hanneke hebben veel kennis van de verzekerings- en de advieswereld, maar zijn er beiden niet diep in geworteld. Op dat gebied kan ik ze van dienst zijn en dossierkennis overdragen. Zie me maar als een verdedigende middenvelder die aanvallers assisteert.

GEEN REACTIES