Vijf Letselschade Richtlijnen aangepast

De Letselschade Raad heeft de richtlijnen voor kilometervergoeding, licht letsel, studievertraging, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp aangepast.

De richtlijnen geven duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten die verzekeraars en belangenbehartigers van slachtoffers hebben afgesproken. De wijzigingen zijn sinds 1 januari 2014 van kracht.

De Letselschade Raad stelt de normbedragen voor verzekeraars en belangenbehartigers van slachtoffers op zodat zij niet op vergoeding hoeven te wachten tot de zaak is afgewikkeld. Immers, in de tussentijd is er misschien al huishoudelijke hulp nodig, of loopt het slachtoffer inkomsten mis. Verzekeraars geven dan al vergoedingen of voorschotten op basis van de normbedragen. Ieder jaar worden die tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast en geïndexeerd, bijvoorbeeld vanwege stijging van lonen of brandstofkosten.

Wijzigingen richtlijnen

Per 1 januari zijn vijf richtlijnen gewijzigd. De normbedragen van de richtlijn Licht letsel inclusief smartengeld zijn verhoogd. De bedragen zijn aangepast vanwege het verschijnen van een nieuwe druk van het ANWB Smartengeldboek. 

De normbedragen voor schade wegens studievertraging zijn geïndexeerd. Dit in verband met de stijging van de cao-lonen.

Een slachtoffer kan immers later terecht op de arbeidsmarkt als zijn studie door een ongeval wordt onderbroken.

De richtlijn voor Huishoudelijke hulp is tekstueel aangepast naar aanleiding van vragen. Ook is het normbedrag geïndexeerd: het uurtarief is gestegen van 8,50 naar 9 euro.

Het bedrag in de Richtlijn Kilometervergoeding is fors verhoogd: van 24 naar 29 eurocent per kilometer.

De normbedragen in de Richtlijn Zelfwerkzaamheid zijn per 1 januari 2014 aangepast.

GEEN REACTIES