Vijf fondsen moeten misschien afstempelen

De pensioenfondsen Cultuur, Royal Leerdam, ISS, Poseidon en Openbare Apothekers moeten per april 2012 afstempelen als het herstel in de loop van 2011 niet alsnog op schema komt.

Dat heeft DNB na een evaluatie van de herstelplannen bekend gemaakt. Namen heeft DNB niet verstrekt, maar de betreffende pensioenfondsen hebben zich gemeld bij de Pensioenfederatie die, conform een eerdere afspraak met de toezichthouder, de namen van de pensioenfondsen heeft gepubliceerd.

Het korten van de pensioenen bij vijf fondsen raakt in totaal circa 9.000 actieve deelnemers, 5.000 gepensioneerden en 16.000 zogenoemde slapers. Dit zijn minder deelnemers dan in februari, op basis van de evaluatie van de fondsen zelf. Een definitief besluit over het korten wordt door de fondsen genomen op basis van de stand van zaken ultimo 2011 en is afhankelijk van de financiële positie van deze fondsen op dat moment. Op deze wijze wordt voorkomen dat de noodzaak van een korting wordt gebaseerd op één meetmoment.

Algemeen directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie vindt het positief dat de pensioensector op eigen kracht een fors herstel heeft laten zien, en noemt het een groot winstpunt dat korten van pensioenrechten bij verreweg de meeste fondsen nu niet aan de orde is. Hij waarschuwt echter voor voorbarig optimisme. “Het herstel is weliswaar over de hele linie duidelijk zichtbaar maar ontbeert nog een stevig fundament. Bovendien is bij veel fondsen nog geen sprake van aanpassing van de pensioenopbouw en –uitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling, de zogeheten indexatie.”

GEEN REACTIES