Verzekerd van Cijfers 2011: positie intermediair blijft dominant

Behalve bij motorrijtuigen en zorg blijft het intermediaire distributiekanaal dominant. De levenpremie neemt in 2010 verder af. De schadepremies dalen door concurrentie.

Hypotheken werden in 2010 voor 44,9% via het intermediaire kanaal gesloten, 10,2% direct en 37,9% via het bankkanaal. Voor pensioen bedragen deze percentages respectievelijk 60,1 via het intermedair, 21,6 direct en 16,2 via de bank. Wat schade betreft voelt het intermediair het directe kanaal in de nek. De marktaandelen zijn op gelijke hoogte gekomen. Dat is louter toe teschrijven aan de motorrijtuigverzekering: 49,1% van de productie wordt rechtstreeks afgesloten, tegen 34,1% via het directe kanaal en 12,1% via de bank. In de overige schadebranches kiest de consument in meerderheid voor het intermediair. Zorg is een markt voor direct writers met een aandeel van 84,1% tegen 7,4% voor het intermediair.

In 2010 beschikten 9746 bemiddelaars over een vergunning.

Dit blijkt uit de meest recente publicatie van Verzekerd van Cijfers 2011, een jaarlijkse pro-ductie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Schade

Door scherpe concurrentie tussen autoverzekeraars zijn de premies voor zowel wettelijke aansprakelijkheid (WA) als cascoverzekeringen voor motorrijtuigen voor het vijfde jaar op rij gedaald. Tussen 2006 en 2010 daalde de gemiddelde WA-premie met 17 procent van 311 euro in 2006 tot 257 euro in 2010. WA plus casco daalde met 9 procent naar gemiddeld 490 euro per jaar.

De ontwikkelingen van de schadebranches blijven in 2010 stabiel. De omzet blijft op het niveau van 2009, maar het resultaat neemt bij de meeste branches af. In vrijwel alle branches staan verzekeraars onder druk als gevolg van sterke concurrentie. Hierdoor richten zij zich op het verbeteren van de efficiëntie, wat terug te zien is in dalende bedrijfskosten. De schade neemt in 2010 in bijna alle branches toe. Dit heeft een drukkend effect op het resultaat.

Leven

Het premievolume van levensverzekeraars neemt in 2010 verder af. We zien vooral een afname bij de productie van individuele levensverzekeringen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door concurrentie met banksparen. Daarnaast heeft de ophef over beleggingsverzekeringen en het beurssentiment de verkoop van deze producten sterk doen afnemen. Bij collectieve verzekeringen neemt het premievolume fors af. Deze daling zien we vooral terug bij de koopsommen en is voor een groot deel terug te voeren naar een incidenteel verhoogd niveau koopsomproductie in 2009. Het technisch resultaat daalt in 2010.

Zorg

Het resultaat van ziektekostenverzekeraars is in 2010 positief. De introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zorgde onder andere voor sterke concurrentie op de premie, waardoor het resultaat aanvankelijk negatief werd. Na premie- en dekkingsaanpassingen door verbeterd inzicht in risico’s sloeg het resultaat in 2009 om. In 2010 blijft het resultaat positief, maar het is wel lager dan in 2009. Ook bij Inkomen daalt het resultaat. Door het vrijvallen van de schadevoorzieningen van inmiddels niet meer bestaande producten (WAO-gat, Pemba), werd het resultaat in het verleden sterk geflatteerd. Inmiddels worden de gevolgen van de sterke concurrentie en de oplopende schade steeds beter zichtbaar, wat het resultaat drukt.

GEEN REACTIES