Verzekerd van Cijfers 2010

Verzekerd van Cijfers van 2010 is verschenen. Het statistiekenhandboek, uitgegeven door het Verbond van Verzekeraars Het boek geeft niet alleen inzicht in cijfers van de branche, maar bevat ook een schat van informatie op het gebied van demografische gegevens, de ontwikkelingen op de huizenmarkt, etc. etc. Zo leest u in de jongste uitgave bijvoorbeeld dat de premie van personenautoverzekeringen is gedaald, in Noord-Nederland meer huishoudens een rechtsbijstandverzekering hebben dan in het Zuiden van het land, negen op de tien deelnemers een middelloonregeling heeft bij zijn pensioenfonds, het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verder daalt, en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien.

Het boek is samengesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) met bijdragen van GfK PanelServices Benelux.De volledige uitgave

De tabellen en grafieken zijn thematisch gerangschikt: gegevens die met elkaar te maken hebben, staan zoveel mogelijk bij elkaar. Aan het begin van elk hoofdstuk is voorts een gedetailleerd overzicht te vinden met alle genummerde tabellen per pagina. Door middel van een icoon is aangegeven welke tabellen worden vergezeld van een grafiek.

Verzekerd van Cijfers bevat geen toelichtende of verklarende teksten behoudens summiere toelichtingen en noten onder de tabellen. In een aantal gevallen zijn relevante gegevens uit vergelijkbare sectoren in het buitenland bij de tabellen opgenomen.

GEEN REACTIES