Verzekeraars willen bemiddelaars niet bevoogden

рHet is niet de bedoeling en ook niet mogelijk dat verzekeraars optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediairс.

De uitspraak is van Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, als reactie op de brief Ketenbeheersing van de AFM. (zie ook ‘Moeten aanbieders de bemiddelaars bevoogden?‘)

Net als Adfiz wijst het Verbond erop dat bij de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013 de verantwoordelijkheden hoe dan ook anders komen te liggen. “De rollen worden dan ontvlochten, het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk dat verzekeraars dan optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediair”.

Volgens De Boer geeft de AFM er ook blijk van oog te hebben voor deze ingrijpende verandering en de invloed die dat heeft op de ketenverantwoordelijkheid van verzekeraars. “De AFM schrijft dat het provisieverbod een significante positieve verandering teweeg gaat brengen. Dat kan ik alleen maar onderschrijven”.

Op welke wijze de ketenbeheersing in het nieuwe marktmodel precies moet worden ingericht, zal de komende tijd in een goede dialoog met alle betrokkenen, AFM, het ministerie van Financiën en Adfiz, gestalte moeten krijgen. De rolontvlechting die het Verbond en het ministerie van Financiën voor ogen staat, zal daarbij volgens De Boer wel recht overeind moeten blijven staan.

GEEN REACTIES