Freek Kessels : discussiestation gepasseerd

Over zaken als provisieverbod, diplomaplicht en personenregister is geen discussie

meer mogelijk.

Sommige marktpartijen hebben het gevoel dat ze bepaalde zaken, zoals het komende provisieverbod voor ‘impactvolle’ producten, nog kunnen tegenhouden. Wat dat betreft zijn minister, Kamerleden en de ambtenaren op het ministerie meer dan duidelijk: dat is een gelopen race.

Freek Keppels, Hoofd Marktgedrag en Effectenverkeer in de Directie Financiën van het ministerie van Financiën:

“Wie kennis genomen heeft van de inhoud van de brieven die de minister stuurde naar de Tweede Kamer weet dat de knoop is doorgehakt. Dat verbod komt er gewoon. Datzelfde

geldt voor een dienstverleningsdocument voor alle marktpartijen, adviseurs én aanbieders. Het is waar dat het format daarvan nog niet bekend is, dus met het invullen van de teksten moet nog even gewacht worden. Maar het moet duidelijk zijn dat we het station van voornemens gepasseerd zijn. Er is geen weg terug. Daar zijn de beslissers van overtuigd.”

“Datzelfde geldt voor de diplomaplicht die gaat gelden voor alle adviseurs. Ook dat is een gepasseerd station. Iedereen die inhoudelijke adviezen geeft, ook bij banken en verzekeraars, moeten hun deskundigheid aantonen aan de hand van een diploma. Voor de andere medewerkers blijft het bedrijfsvoeringsmodel bestaan.”

“Ook het personenregister zal er echt moeten komen. Daar was een duidelijke kamermeerderheid voor. De vraag is niet zozeer in hoeverre consumenten die werkelijk raadplegen. Het gaat erom dat zij die mogelijkheid wel moeten hebben.”

Meer over de ‘weg naar 2013’ leest u in het pdf-magazine ‘Branche in Beweging’.

GEEN REACTIES