Verzekeraars scoren in de praktijk veel beter dan de abstracte reputatiecijfers

In een grootschalig onderzoek naar persoonlijke ervaringen van verzekerden scoorde geen enkele verzekeraar een onvoldoende.

Een grootschalig onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd in opdracht van het Centrum van Verzekeringstatistiek toont aan dat verzekerden aanmerkelijk positiever denken over hun verzekeraar dan blijkt uit algemene onderzoeken naar de reputatie van de verzekeringssector als geheel. Dat laatste oordeel wordt beïnvloed door berichtgeving in de media. In dit onderzoek naar persoonlijke ervaringen scoorde geen enkele verzekeraar een onvoldoende.

Schadeverzekeraars scoren gemiddeld een 7,7; zorgverzekeraars een 7,6 en levensverzekeraars een 7,1.

In totaal zijn 60 deelonderzoeken gedaan bij 44 maatschappijen: 25 bij schadeverzekeraars, 22 bij levensverzekeraars, en 13 bij zorgverzekeraars. Voor elk deelonderzoek zijn 200 nieuwe klanten, 200 bestaande klanten en 200 klanten die recent contact hadden gehad met hun verzekeraar, gevraagd naar hun ervaringen.

Small is beautiful

Opvallend is dat de kleinere maatschappijen het hoogst scoren bij hun verzekerden. Centraal Beheer Achmea die zich in de kopgroep wist te nestelen, vormt hierop een uitzondering. Geen van de levenmaatschappijen/-afdelingen wist een 8 te scoren. Als het op uitkering aankomt krijgt Loyalis een 7,8 en Robein en VvAA een 7,7.

Schadeverzekeraars die een 8 of hoger kregen voor hun uitkeringsbeleid zijn: ZLM (8,8)AEGON (8,1), Centraal Beheer Achmea (8,1), FBTO (8,1), Interpolis (8,0), Unigarant (8,0), Univé (8,0), VvAA (8,0) n ZLM (8,8).

Van de zorgverzekeraars wordt bij uitkeringen Erasmus het meest gewaardeerd met een 8, gevolgd door Agis, De Amersfoortse, ONVZ en ProLife met een 7,9.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande klanten. ´Nieuwe´ klanten zijn klanten die de afgelopen 12 maanden een polis hebben afgesloten en ´bestaande klanten´ zijn claimende/uitkering ontvangende klanten zijn klanten die de afgelopen 12 maanden een claim hebben ingediend en/of uitkering hebben ontvangen.

GEEN REACTIES