Verzekeraars mogen niet letten op geslacht

Verzekeraars mogen geen rekening meer houden met de sekse van de verzekerde. Ook niet voor levensverzekeringen. Dat stelt de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

"Het gebruik van op het geslacht gebaseerde risicofactoren bij verzekeringspremies en -uitkeringen is onverenigbaar met het in het Unierecht neergelegde beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen."De advocaat-generaal wijst erop dat het geslacht een kenmerk is dat, net als ras en etnische afkomst, onlosmakelijk verbonden is met de persoon van de verzekerde en, anders dan bijvoorbeeld leeftijd, niet onderhevig is aa natuurlijke veranderingen.Bij het vaststellen van premies wordt in Nederland gedifferentieerd op basis van objectiveerbare risico’s. Het Verbond is van mening dat dit onder voorwaarden mogelijk moet blijven.

Statement Verbond van Verzekeraars

Anders dan in veel andere Europese lidstaten mag in Nederland bij veel verzekeringen, zoals autoverzekeringen en bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, geen onderscheid worden gemaakt naar sekse voor een individuele aanvrager. Een uitzondering geldt voor de categorie levensverzekeringen. Zo wordt bij een overlijdensrisicoverzekering voor vrouwelijke aanvragers doorgaans een lagere premie berekend dan voor mannen, vanwege de statistisch aantoonbaar betere levensverwachting van vrouwen. Deze uitzondering mag worden gemaakt volgens Europese wetgeving (richtlijn 2004/113) alsmede de nieuwe ontwerp-richtlijn terzake.De betreffende richtlijn zegt dat onderscheid tussen man en vrouw bij verzekeringen is toegestaan als het geslacht een bepalende risicofactor is en dit kan worden onderbouwd door statistische gegevens. Vanwege de strijdigheid van het advies met bestaande wetgeving en richtlijn is het volgens het Verbond van Verzekeraars de vraag of het Europees Hof het advies van de advocaat-generaal overneemt. Als het Hof het advies wel zou volgen, moeten zowel Europese als Nederlandse wetgeving worden gewijzigd en premies (ook van sommige lopende polissen) worden aangepast. Het Verbond van Verzekeraars vindt dit ongewenst, omdat de huidige situatie in een consumentenbehoefte voorziet.

GEEN REACTIES