Bankspaaraanbieders misleiden klanten

DNB en AFM signaleren dat op dit moment risicovolle producten in de markt worden gezet als spaarproducten.  Het gaat hierbij om beleggingsproducten die worden verkocht binnen het kader van de Wet banksparen, of om achtergestelde deposito´s die worden aangeboden als spaarproducten, maar niet wezenlijk verschillen van obligaties.

De toezichthouders zijn er niet gerust op dat het productontwikkelingsproces dat de banken voeren op basis van de Code Banken dit probleem kan verhelpen.
Daarom willen zij een wettelijke grondslag om verbeteringen te kunnen afdwingen bij productaanbieders die niet voldoen aan de gestelde eisen. "Onze ervaring leert dat op zeer competitieve gebieden zelfregulering onvoldoende druk genereert om het gewenste effect te bereiken." De brief van de AFM (pdf)

GEEN REACTIES