Friss: Verzekeraars geven fraude te weinig prioriteit

Verzekeraars moeten meer alert zijn op fraude
© Px

Verzekeringsprofessionals geven te weinig prioriteit aan fraude. Ze waarderen fraudeprioriteit gemiddeld met een 7 op een schaal van 1 tot 10. Dit laat ruimte voor verbetering, stelt FRISS, dat gisteren de resultaten van de Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016 publiceerde. Friss voerde het onderzoek uit om input te krijgen op trends, uitdagingen en de huidige marktsituatie van de verzekeringsindustrie. Er werd informatie verzameld onder ruim 160 verzekeringsprofessionals in iets meer dan 25 landen.

Claims en acceptatie ontvangen de hoogste fraudeprioriteit, maar missen tegelijkertijd betrokkenheid; sales en digitale afdelingen zien zowel een gebrek aan prioriteit als aan betrokkenheid, concludeert Friss. De onderzoekers vinden dit een ‘alarmerend signaal, met het oog op de opkomst van online distributiekanalen’. Want online verzekeren kan een andere doelgroep aantrekken, met alle risico’s van dien. Voor die kanalen is fraudepreventie cruciaal.

Data

Het onderzoek toont aan dat de grootste uitdagingen om effectief om te gaan met fraude zijn gerelateerd aan data. Bescherming en privacy (36%), kwaliteit van interne data (30%) en toegang tot externe databronnen (36%) vragen om aandacht in de strijd tegen fraude. Bovendien worden externe databronnen gezien als een belangrijk hulpmiddel. Externe data geeft een uitgebreider en objectiever beeld van bijvoorbeeld een inkomende claim of een verzekeringsaanvraag.

De meeste organisaties werken actief met fraudemanagement binnen hun portefeuille. Echter, bijna 50 procent van de verzekeraars zou liever fraude voorkomen dan genezen. De balans tussen portefeuillegroei en -kwaliteit is essentieel voor een gezonde situatie. Helaas is het afdekken van risico’s in de premies een normale gang van zaken binnen sommige verzekeringsmaatschappijen.

Fraudebestrijding is bovendien bij veel verzekeraars (44%) een ‘handmatige’ aangelegenheid, waardoor het proces arbeidsintensief en foutgevoelig kan zijn. Organisaties met een geautomatiseerde oplossing (48%) zijn vaak effectiever in het onderzoeken van fraude doordat claims die aandacht vereisen direct worden herkend.

Voor verzekeraars is het belangrijk om effectiever te worden in fraudedetectie, stelt Friss. De inzet van een Special Investigations Unit (SIU) zou een essentieel middel kunnen zijn voor een effectieve opvolging. 65% van de verzekeraars beschikt al over dergelijke eenheid. Echter, om fraudeurs écht effectief aan te pakken is het van groot belang dat de hele organisatie zich bewust is van fraude, aldus Friss. Dit onderzoek laat zien dat fraudetrainingen zich nu voornamelijk richten op de Claims afdeling, met Acceptatie als goede tweede. De resultaten tonen een aanzienlijk gat met het fraudebewustzijn op andere afdelingen (bijvoorbeeld Sales, Productontwikkeling, Digitaal, Online).

(Friss)

GEEN REACTIES