Jan Aikens: Verschil zorgpremies minder groot dan het lijkt

De vergelijkingssite ZorgKiezer heeft via het ANP het bericht verspreid dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering 276 euro bedraagt De website verbindt daaraan de conclusie dat je, als je niet oplet dus ruim 25% meer betaalt voor dezelfde dekking. Dat is onjuist. Als rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen natura en restitutieverzekeringen dan zijn de verschillen veel kleiner.

"Ook dit jaar is Univé Zekur met een jaarpremie van 1.067 euro (+11,1%) de goedkoopste, gevolgd door AnderZorg met een premie van 1.095 euro per jaar. De duurste basisverzekering is de restitutiepolis van Zorg & Zekerheid met 1.343 euro. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste basispremie bedraagt daarmee 276 euro voor dezelfde dekking. Dit het grootste verschil sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006" meldt ZorgKiezer.

Vergelijken we appels met appels en peren met peren, dan is de uitkomst als volgt:

Verzekerde heeft geen vrije keuze van zorgaanbieder:

Goedkoopste Univé Zekur: 1.067 euro – duurste: Agis Basic Natura 1.272; verschil 19%

Verzekerde heeft vrije keuze, maar moet bij niet gecontracteerde aanbieders het bedrag voor te schieten en krijgt een gelimiteerde vergoeding:

Goedkoopste FBTO Zorgverzekering 1.140 euro – duurste: De Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid 1308 euro; verschil 15%

Verzekerde heeft vrije keuze van aanbieder:

Goedkoopste DSW Zorgpolis 1.200 euro – duurste Zorg & Zekerheid Zorg Vrij polis; verschil 1.343 12%

Vergelijken blijft moeilijk. Eigenlijk zijn alleen de basisdekkingen in de vorm van resitutiepolissen, waarbij verzekerden volledige keuzevrijheid van zorgaanbieders hebben en waarbij de declaraties zonder enige restrictie volledig vergoed worden, goed met elkaar te vergelijken.

Bij naturadekkingen is het de vraag met welke zorgaanbieders de verzekeraar een contract heeft afgesloten. De omvang van het aantal contracten kan sterk uiteenlopen, waardoor verzekerde bij de ene verzekering veel meer keus heeft dan bij een andere. De ‘hybride’ verzekeringsvormen laten zich nog moeilijker vergelijken. In beginsel kunnen verzekerden gebruik maken van andere zorgaanbieders dan die waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij sommige polissen zijn verzekerden daarin volledig vrij en bij andere moeten zij daar vooraf toestemming voor vragen.

Daarbij is het niet in gevallen zeker dat de verzekeraar de kosten, die verzekerde moet voorschieten, geheel vergoedt. Doorgaans is in de voorwaarden opgenomen dat de vergoeding niet méér bedraagt dan de verzekeraar aan een gecontracteerde zorgaanbieder zou betalen.

In zijn algemeenheid kan dus niet gezegd worden dat alle basis zorgverzekeringen gelijk zijn.

GEEN REACTIES