Verlaging NHG-grens heeft bescheiden effect

Slechts 13% van de nieuwe hypotheekgaranties voor woningaankopen heeft momenteel betrekking op transacties in het tijdelijk verhoogde segment.

In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 45.400 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG (eerste helft 2011: 49.400). Hiermee blijft het aantal NHG’s voor de aankoop van een woning op een hoog niveau.

Slechts 13% van de nieuwe NHG’s voor woningaankopen heeft momenteel betrekking op transacties in het tijdelijk verhoogde segment tussen € 265.000 en € 350.000. De verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000 zal daarom slechts een bescheiden effect hebben.

Minder NHG’s voor woningverbetering

Het aantal nieuwe NHG’s in verband met woningverbetering loopt sterk terug. In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 11.700 huishoudens hiervan gebruik gemaakt, terwijl dat er in de eerste helft van 2011 nog 19.000 waren. Dit is grotendeels het gevolg van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen op basis waarvan woningverbetering niet meer volledig mag worden meegefinancierd.

“Het met NHG volledig en zonder inbreng van eigen geld kunnen meefinancieren van woningverbetering en energiebesparende voorzieningen, voorzag de afgelopen jaren in een grote behoefte”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Door het wegvallen van deze mogelijkheid zullen minder eigenaar-bewoners in staat zijn de kwaliteit en duurzaamheid van hun woning op peil te brengen en te houden. Dat is een punt van zorg.”

Gedwongen verkopen stabiel

In het tweede kwartaal van 2012 zijn ongeveer evenveel gedwongen verkopen met verlies geregistreerd als in het eerste kwartaal van 2012. Daarmee lijkt het aantal gedwongen verkopen zich te stabiliseren.

Het aantal gedwongen verkopen met verlies ligt weliswaar nog steeds op een aanzienlijk hoger niveau dan vorig jaar, maar de ontwikkeling hiervan is conform de verwachting. Voor geheel 2012 worden ongeveer 3.000 gedwongen verkopen met verlies verwacht.

Echtscheiding (60%) en werkloosheid (15%) blijven de belangrijkste oorzaken voor gedwongen verkopen met verlies.

Waarborgfonds in de plus

Ondanks de toegenomen verliezen is het waarborgfonds in de eerste helft van 2012 met € 31 miljoen gegroeid naar in totaal € 760 miljoen. Uit dit fonds worden de verliezen in verband met gedwongen verkopen betaald.

GEEN REACTIES