Verkoop leads vrijgesteld van BTW

Onder voorwaarden staat het verkopen van leads gelijk aan een bemiddelingsdienst en is dan vrijgesteld van btw.

Een website biedt consumenten de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens, zoals NAW-gegevens en gegevens over hun inkomen, het gewenste leenbedrag, het doel van de aanvraag en hun woon- en werksituatie, op een digitaal formulier in te vullen om zo meer informatie te krijgen over een financieel product van hun keuze.

Na weging en filtering (op basis van de acceptatiecriteria van de geldverstrekkers) worden deze consumentgegevens, zogenaamde leads, tegen vergoeding aan geldverstrekkers verstrekt. De geldverstrekkers kunnen deze leads in een serverruimte ophalen. Voor het ophalen van een lead isas de geldverstrekker een vergoeding verschuldigd.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de exploitant van de website btw verschuldigd is. De rechtbank Arnhem is van mening dat hier sprake is van bemiddeling, zodat de dienstverlening vrijgesteld is van btw.

Enige belangrijke overwegingen uit het vonnis:

Voor een bemiddelingsdienst is niet vereist dat rechtstreeks in contact wordt getreden met een van de contractsluitende partijen.

De bemiddelingsactiviteit kan zich ertoe beperken een contractpartij te wijzen op gelegenheden om een overeenkomst te sluiten.

Via de website zijn aan de geldverstrekkers tegen vergoeding leads ter beschikking gesteld. Aldus wees zij de geldverstrekkers op een gelegenheid om een overeenkomst te sluiten en bracht zij de geldverstrekkers en de potentiële klanten met elkaar in contact. Daarbij komt dat eiseres in feite meer deed dan het wijzen op een gelegenheid om een overeenkomst te sluiten. Eiseres zorgde bij de samenstelling van de leads namelijk voor zo veel gegevens en zij voerde een zodanige selectie uit, dat vrijwel zeker was dat de betreffende geldverstrekker daadwerkelijk tot het sluiten van een contract zou (proberen) over (te) gaan. Hieruit volgt dat eiseres het nodige deed om ervoor te zorgen dat de twee partijen een contract zouden sluiten.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES