Vergeet PE en kies voor een goede en goedkope oplossing

Verplichte permanente educatievormen horen niet bij de financieel adviseur die zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat hij altijd actueel adviseert.

Findinet heeft de afgelopen tijd uiteenlopende partijen binnen en buiten de branche gepolst. De uitkomst van die gesprekken is, dat de verbitterde PE-strijd die nu woedt eigenlijk niet gestreden hoeft te worden. Marktpartijen, ‘Den Haag’ en toezichthouder zitten in feite op één lijn: hun doelstelling is dat een financieel adviseur op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Dat geldt zonder meer voor ontwikkelingen die in een passend advies moeten worden meegewogen. Politici, ministerie en AFM hebben daarbij voornamelijk oog voor de bescherming van de consument. Voor financieel dienstverleners geldt hetzelfde, maar daar komt bovenop dat een advies gestoeld op achterhaalde feiten ook direct negatieve consequenties zal hebben voor hun onderneming. De financiële dienstverlener die de belangen van de klant daadwerkelijk centraal stelt en zich wil onderscheiden gaat nog een stap verder door rekening te houden met wijzigingen in de nabije toekomst. Waardoor het advies kan luiden een beslissing nog even uit te stellen tot een aangekondigde wetswijziging is doorgevoerd. Of andersom natuurlijk: direct actie nemen omdat wachten op nieuwe wetgeving in het nadeel van de klant uitwerkt.

Profiteer van de open norm

De discussie heeft zich toegespitst op de PE-toets. Daardoor is op de achtergrond geraakt dat het nieuwe voorstel ook voordelen kent ten opzichte van de bestaande PE-regeling:

Het grootste voordeel is de vormvrijheid van de wijze waarop de vakbekwaamheid op peil gehouden kan worden. De verplichting vervalt om PE-sessies met voorgeschreven inhoud, controle en output bij te wonen. Ook verdwijnt de verplichte PE-afname bij geaccrediteerde en onder toezicht staande PE instituten. De AFM heeft als uitgangspunt dat het borgen van permanent actuele vakbekwaamheid los staat van de wijzigingen van het vakbekwaamheidsbouwwerk.

De goede en (heel) goedkope oplossing

Om een mogelijke PE-toets te vermijden hebben intermediairorganisaties een PE-uren systeem voorgesteld. Dit voorstel zal worden ingetrokken als de regelgever vasthoudt aan het PE-examen. En gezien de opmerkingen van de minister is die kans levensgroot. Maar ook in dat geval is de actie niet voor niets geweest, want er is in elk geval een soepeler overgang naar het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel bereikt. De PE-uren verplichting is dan van de baan en maakt weer plaats voor een volledige vormvrijheid.

Findinet onderzoekt de mogelijkheid om invulling aan de ‘altijd actueel’-regel te geven in de vorm van een makkelijk toegankelijke portal. Die gedachte is natuurlijk niet nieuw, maar wel de uitwerking.

  • Elk intermediairkantoor kan inloggen via één abonnement en daarmee de portal ontsluiten voor alle medewerkers, ook dus voor de medewerkers die niet adviseren volgens de definitie van de Wft.
  • De abonnementsprijs hoeft niet méér te bedragen dan vanaf enkele tientjes per kantoor (tot 3 medewerkers) tot pakweg honderd euro voor de grotere kantoren per maand.
  • De indeling van de portal is gerelateerd aan die van het vakbekwaamheidsbouwwerk; alle bezoekers hebben echter toegang tot alle pagina’s.
  • De portal opent met een korte, plezierig leesbare beschrijving van de laatste nieuwsfeiten, waarbij wordt aangegeven voor welke productsoorten een actuele ontwikkeling consequenties kan hebben en waar mogelijk welke kansen/contactmomenten die ontwikkeling biedt voor de adviseur.
  • Nieuwsfeiten kunnen ook zijn: ontwikkelingen in de nabije toekomst.
  • De onderwerpen worden in een tweede laag van de portal verder uitgewerkt en op een intelligente manier gearchiveerd. Per onderwerp vindt de bezoeker het hele informatiepakket, bestaande uit (toelichting op de) regelgeving, relevante uitspraken van o.m. rechters, Kifid, toezichthouders (leidraden etc.), best practices en praktische adviestips.

Naslag

Kortom: de portal bevat voldoende stof om die gedurende vele uren te bestuderen. Maar dat is niet de eerste opzet. Die is dat de adviseur snel kan zien wat op zijn vakgebied speelt en wanneer hij voor een bepaalde doelgroep actie kan nemen. Tegelijkertijd is de portal een handig naslagwerk dat de adviseur kan raadplegen als hij precies wil weten ‘hoe het ook alweer zit’. Of natuurlijk als hulpmiddel bij de beantwoording van een klantvraag.

En mocht een PE-examen na drie of vijf jaar onafwendbaar blijken, dan zal de portal eraan bijdragen dat de toets niet méér zal betekenen dan een fluitje van een cent.

In principe geïnteresseerd in deze laagdrempelige oplossing met de werknaam AAA-net (Altijd Actueel Adviseren = triple A-advies)? Of heeft u specifieke wensen of vragen over (de invulling van) de portal? Neem dan even de moeite dat vrijblijvend te melden via deze mail.

GEEN REACTIES