Verbondscommercial bovengemiddeld goed gewaardeerd

In januari startte het Verbond de grote publiekscampagne Fijn dat we verzekerd zijn. De reacties zijn positief en in de zomer volgt de tweede tv-commercial.

De campagne bestaat uit een driefasen model, waarvoor het Verbond van Verzekeraars in totaal drie jaar heeft uitgetrokkken. De eerste fase wordt gedomineerd door het uitdragen van de maatschappelijke betekenis van verzekeren. In de zomer komt in dat kader een nieuwe commercial op de buis. “De eerste, ‘het diner’, is door de kijkers gewaardeerd met het cijfer 6,4”, zegt Verbondswoordvoerder Borre Benjamins. Hij erkent dat je door dit cijfer in eerste instantie geen gat in de lucht springt, “maar dat moet je zien in verhouding tot de waardering die tv-commercials in hun totaliteit krijgen. De reclame van financiële dienstverleners worden gemiddeld gewaardeerd met een 5,6 en het gemiddelde van alle tv-spots komt uit op 5,8. Met 6,4 scoren we dus bovengemiddeld goed.”

Voordat het Verbond de campagne lanceerde is in december een nulmeting onder consumenten gehouden. Gevolgd door de eerste meting in februari. “Daarin zie je al significante verschillen”, aldus Benjamins. “In december dacht 19% van de ondervraagden nog (zeer) negatief over verzekeringen. Dat aantal is gedaald naar 15%. Het is te vroeg om die omslag exclusief toe te schrijven aan de campagne. Daar kunnen ook andere factoren aan meegeholpen hebben, zoals bijvoorbeeld het opkrabbelen van de economie. Maar wel zien we dat de boodschap goed overkomt, de consumenten de boodschap begrijpen en ervoor open staan. De stakeholders zijn zonder uitzondering positief.”

Het ligt voor de hand dat de Verbondsactie ook negatieve reacties oproept.

“We hadden die ook verwacht, maar op een enkele uitzondering na zijn die achterwege gebleven. Per saldo zijn de reacties positief. Wij voelen duidelijk dat we de ruimte krijgen om onze boodschap uit te dragen.”

En daar gaat het Verbond dan ook mee door. “In de zomer komt de tweede commercial op televisie en onlangs hebben we een nieuw filmpje op internet gezet. Vóórdat het WK-geweld losbarst zullen we het bestaan van onze campagne nog eens extra onder de aandacht brengen.”

De nieuwste film op de website fijndatweverzekerd zijn laat zien hoe weinig spannend de kermisattracties zijn als er geen verzekeringen zouden bestaan.

GEEN REACTIES