Verbond wil ook provisieverbod voor zakelijke inkomensverzekeringen

Het Verbond wil dat ook ziekteverzuim en Wia-producten onder het provisieverbod vallen en pleit voor beperkte eerbiedigende werking doorlopende provisie.

Het voorstel dat het verbod alleen betrekking heeft op AOV-verzekeringen en betalingsbeschermers werd door Adfiz en CFD verwelkomd. Het Verbond heeft altijd verdedigd dat dit ook moet gelden voor de zakelijke inkomensverzekeringen er herhaalt dit standpunt in haar reactie op het consultatiedocument. Het Verbond begrijpt niet dat het provisieverbod wel geldt voor collectieve pensioenen en niet voor Wia- en ziekteverzuimverzekeringen, terwijl deze producten qua complexiteit en impact nauwelijks van elkaar verschillen.

Vakbekwaamheid

Een aparte module uitvaartverzekeringen en zorg los van de schademodule en Wia-verzekeringen in de module Inkomen. Op deze manier wil het Verbond van Verzekeraars het vakbekwaamheidsbouwwerk meer aanpassen aan de adviespraktijk. Adviseurs adviseren uitvaartproducten ofwel vanuit Vermogen ofwel vanuit Schade en dat moet mogelijk blijven, vindt het Verbond. In het consultatievoorstel moet een schadeadviseur die rondom uitvaartverzekeringen adviseert de volledige module Vermogen moeten halen. “Een onnodige ballast”, vindt het Verbond, dat er verder voor pleit de zorgverzekering niet te scharen onder de Schademodule. Dat zou betekenen dat een zorgadviseur alleen de modules basis + zorg nodig heeft.

Eerbiedigende werking moet tijdelijk

Een ander punt waar Verbond en adviseurs sterk met elkaar van mening verschillen is de eerbiedigende werking van de doorlopende provisie voor producten gesloten vóór 1 januari 2013. Het Verbond wil een termijn stellen aan die eerbiedigende werking. Het concept-Bgfo voorziet daar niet in. Argumenten van het Verbond: Er ontstaan twee regimes naast elkaar en dat is onduidelijk voor de klant. Verder leidt dit tot extra kosten die aan de klant worden doorberekend.

Prikkel voor adviseur

Tenslotte ziet het Verbond in de eerbiedigende werking van doorlopende provisie een financiële prikkel voor de adviseur om de klant niet te adviseren over te stappen naar een provisieloos product, omdat hij dan de doorlopende provisie kwijt raakt. “Hierin schuilt een risico op incidenten en reputatieschade.

Veel meer reacties op het consultatiedocument Bgfo 2013 in het komende nummer van het gratis pdf-vakblad Branche in Beweging.

Blijf op de hoogte en neem een – eveneens gratis –abonnement op de Findinet Nieuwsbrief.

GEEN REACTIES