‘Verbond wil duidelijkheid voorkomen’

Adfiz vindt het teleurstellend dat het Verbond van Verzekeraars stelselmatig pogingen om duidelijkheid te scheppen blokkeert. In een brief die Adfiz vorige week van het Verbond ontving bleek dat zij haar leden adviseert niet mee te werken aan een enquête van Adfiz, omdat de visie van het Verbond en haar leden ten aanzien van CAR volstrekt helder zou zijn. Uit een uiteindelijk niet gepubliceerd onderzoek van IG&H, waarin zij tijdens het Euroforum congres van 22 juni jl. nog een inkijk gaf, bleek echter dat nog maar de helft van alle verzekeraars gelooft in de CAR. De twijfel over de CAR beperkt zich niet tot alleen kleine verzekeraars.

“Nu de uitkomsten van IG&H op de plank blijven liggen restte Adfiz geen andere mogelijkheid dan zelf om de duidelijkheid te vragen, waar de uiteenlopende uitlatingen van verzekeraars tot op heden alleen maar tot meer verwarring leidden. Het is dan ook wrang dat het Verbond nu ook deze poging tot duidelijkheid te komen wil blokkeren door haar leden te adviseren niet aan de enquête mee te werken. Adfiz blijft echter vol vertrouwen dat de verzekeraars die het intermediair en de klant een warm hart toedragen zullen reageren.”

 

Maatregel voor een niet bestaand probleem

Daarbij vindt Adfiz dat het Verbond krampachtig vasthoudt aan CAR. “Tegen beter weten in. Het Verbond zou het consumentenbelang meer voorop moeten stellen, dan volgt het vertrouwen vanzelf. Consumenten zijn niet geïnteresseerd in CAR, maar willen bij schadeverzekeringen en levensverzekeringen inzicht in eindprijzen.” Adfiz benadrukt vootstander van alternatieve bedieningsconcepten en daarbij passende moderne beloningssystemen te zijn. Wel vindt zij dat CAR als wettelijk vastgelegd systeem “slecht uitpakt voor de laagdrempelige toegang tot advies, slecht voor het onafhankelijke advieskanaal (level playing field problematiek), en daarmee slecht voor marktwerking en prijsvorming, en dus slecht voor de consument. Die prijs is veel te hoog voor een maatregel die een niet bestaand probleem beoogt op te lossen.”

GEEN REACTIES