Verbond wil actief op zoek naar verzekeringsoplossingen

Verbond wil actief op zoek naar verzekeringsoplossingen
© Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wil gaan werken aan verzekerbaarheid. De sector wil zijn maatschappelijke rol versterken en zoeken naar verzekeringsoplossingen. Dit meldt het Verbond in het Middellangetermijnplan ‘Nieuwe Wegen’ (pdf-bestand), dat koers en ambities bevat voor de periode 2019-2021.

Verzekerbaarheid is een speerpunt voor de branche. Andere speerpunten zijn: betrouwbaar willen zijn met data voor klant en samenleving. ‘Wij gaan in gesprek over ethische vragen en dilemma’s die zich aandienen bij de inzet van data.’ Daarnaast willen verzekeraars de klantrelatie versterken en ‘risico’s voor klanten beheersbaar maken via preventie en dienstverlening’. Ten slotte wil de sector een vitale bedrijfstak vormen met ruimte voor nieuwe verdienmodellen.

Het Verbond signaleert in het Middellange Termijnplan drie ‘fundamentele trends’ die relevant zijn voor de sector: transitie op meerdere maatschappelijke terreinen zoals duurzaamheid en oudedagsvoorziening, digitalisering en technologie, en een wijzigende marktstructuur.

Het middellange termijnplan is gekoppeld aan het beleidsplan 2019. Ieder jaar stelt het Verbond een nieuw beleidsplan vast. Hierdoor is het MLT van 2019 tot en met 2021 een ‘levend‘ document dat per jaar in de uitwerking van de ambities kan verschillen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES