Verbond verwelkomt brief De Jager

Het Verbond verwelkomt het standpunt van minister De Jager om provisies voor complexe verzekeringsproducten te verbieden. "Wij vinden het belangrijk om het distributiestelsel toekomstbestendig te maken en te werken aan zuivere verhoudingen tussen aanbieders, klanten en adviseurs", aldus algemeen directeur Richard Weurding.

"Wij vinden het belangrijk om het distributiestelsel toekomstbestendig te maken door mogelijk verkeerde prikkels eruit te halen en te werken aan zuivere verhoudingen tussen aanbieders, klanten en adviseurs. De nieuwe verhoudingen moeten de klant meer en beter inzicht geven in de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs die hij daarvoor betaalt", aldus Weurding.
"Dankzij het doorknippen van de beloningsrelatie tussen verzekeraars en tussenpersonen, worden mogelijk verkeerde financiële prikkels uitgesloten. Provisies op schadeverzekeringen blijven behouden. In dat geval pleit het Verbond voor actieve transparantie en een verbod op bonussen."

De voorstellen van het Verbond om de provisiestructuur te herzien, zijn onderdeel van het programma VerzekeraarsVernieuwen. Het Verbond zegt zich met het aangekondigde standpunt van het ministerie van Financiën gesterkt te voelen in een succesvolle uitvoering van de herziening van het distributiestelsel. "Wij zien nadere uitwerking van deze plannen met alle partijen – van de brancheorganisatie van tussenpersonen Adfiz tot de overheid met AFM, DNB en Financiën – vol vertrouwen tegemoet."

GEEN REACTIES