Verbond reageert enthousiast op pensioenakkoord

Het Verbond van Verzekeraars juicht het toe dat werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid een akkoord hebben bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel. Verzekeraars willen sociale partners ondersteunen bij het uitwerken van deze afspraken in pensioenregelingen en aanvaarden graag de uitnodiging om te adviseren over uitvoeringstechnische aspecten.

Stelsel onder druk

"Dit stelsel, waarvan verzekeraars circa 20 procent uitvoeren, staat onder druk vanwege de vergrijzing, toegenomen levensverwachting en de onrust op de financiële markten", aldus het Verbond in een statement.  "De opdracht was daarom te zoeken naar een nieuw evenwicht tussen ambitie, zekerheid en kosten. Het akkoord vormt een prikkel tot langer doorwerken, maar biedt pensioendeelnemers ook de mogelijkheid eerder met werken te stoppen ? zij het tegen een lagere uitkering.

"Pensioenuitvoerders staan gezamenlijk voor de taak deelnemers goed over de veranderingen in het pensioenstelsel te informeren. Omdat het pensioen in de tweede pijler minder zeker is dan lang werd aangenomen, is het van belang dat het pensioenbewustzijn en pensioeninzicht van deelnemers versterkt wordt. Ook dienen werknemers de mogelijkheid te houden om hun pensioeninkomen desgewenst zelf aan te vullen."

GEEN REACTIES