Banksparen voor tweede pijler ╚onwenselijk╚

Omdat bankspaarproducten niet voorzien in een afdekking van het langlevenrisico acht het kabinet de mogelijkheid om banksparen mogelijk te maken voor tweede pijler pensioenen ╚onwenselijk╚ Dit antwoordt minister Donner op Kamervragen. SP-Tweede Kamerlid Irrgang wilde in Kamervragen de minister de uitspraak ontlokken dat de Wabeke-norm een woekernorm is, maar vergeefs.

Donner: "Het is niet aan mij om een oordeel te geven over de hoogte van de compensatieregeling. De gepresenteerde toetsnorm geldt voor overeenkomsten die in het verleden zijn gesloten en is door de sector zelf tot stand gebracht. De Stichting van de Arbeid neemt het oordeel van de Ombudsman Financiële Dienstverlening over dat deze norm op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen."

Op de vraag wat de minister van de suggestie vindt om banksparen open te stellen voor pensioenproducten, antwoordt Donner: "Voor vermogensopbouw voor de oudedag in de derde pijler is banksparen mogelijk. In de tweede pijler is vanuit de optiek van bescherming van de deelnemer in de Pensioenwet dwingend voorgeschreven dat een ouderdomspensioen levenslang moet zijn. Omdat bankspaarproducten niet voorzien in een afdekking van het langlevenrisico acht het kabinet de gedane suggestie voor de tweede pijler onwenselijk."

GEEN REACTIES