Verbond publiceert checklist Leegstand: wat nu?

Eigenaren van bedrijfspanden die leeg staan, moeten zich beter bewust zijn van risico’s als brand en lekkage. Dat stelt de Commissie Brand van het Verbond.

Verzekeraars zouden op hun beurt vaker kunnen inventariseren hoeveel leegstaande panden zij in hun portefeuille hebben. Leegstaande panden blijken namelijk niet altijd te worden gemeld bij de verzekeraar.

Door de financiële crisis neemt het aantal leegstaande bedrijfspanden sterk toe. Naar schatting staat inmiddels 20 tot 25 procent van de bedrijfspanden voor kortere of langere tijd leeg – met name op bedrijventerreinen en in winkelcentra in perifere regio’s. Daarmee neemt ook het risico op schade toe. Denk aan schade door brandstichting, diefstal van koper of waardevolle spullen en vandalisme. Ook is er steeds vaker oneigenlijk gebruik van leegstaande bedrijfspanden voor bijvoorbeeld hennepteelt. Als er schade ontstaat, is die vaak direct aanzienlijk groot, bijvoorbeeld omdat een brand relatief laat wordt opgemerkt of het onderhoud aan het pand te wensen overlaat.

Beter bewust van risico’s

Om schade te beperken en de verzekerbaarheid op peil te houden, moeten eigenaren van bedrijfspanden die leeg staan zich beter bewust zijn van de risico’s. Zij kunnen dan ook passende maatregelen nemen, zoals een inbraak- of brandmeldsysteem of een maandelijkse controleronde. Het nemen van de juiste maatregelen voorkomt schade, maar ook teleurstelling over mogelijk lager dan verwachte schade-uitkering. 
Het Verbond ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor verzekeraars, mogelijk geholpen door partijen als MKB Nederland, vastgoedbeheerders en energieleveranciers.

Leegstand in kaart

Verder signaleert het Verbond dat het melden van leegstand kan worden verbeterd. Hoewel er vanuit de verzekeringspolis meestal een meldingsplicht is, zijn veel verzekeraars niet op de hoogte van de leegstand van bedrijfspanden. Daardoor kunnen zij waarschuwingen voor onderverzekering, beperkte dekking en adviezen over preventieve maatregelen niet of te laat afgeven. Het Verbond raadt eigenaren van panden dan ook aan leegstand zo snel mogelijk te melden. Verzekeraars zouden hen hier ook vaker op kunnen attenderen.

Om de betrokken partijen te helpen bij het verkleinen van het risico heeft het Verbond de checklist ‘Leegstand: wat nu?’ opgesteld: wat voor soort pand loopt veel risico, wat vergroot het risico en welke maatregelen kunnen die risico’s verkleinen?

GEEN REACTIES