Verbond maakt platform tegen cybercriminaliteit

Doel is dat verzekeraars onderling en met overheidsdiensten en andere vitale sectoren informatie kunnen delen over incidenten, kwetsbaarheden en maatregelen.

Het Verbond van Verzekeraars gaat in overleg met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) een platform opzetten binnen het zogeheten Informatieknooppunt Cybercrime.

Cybercriminaliteit vormt een snelgroeiende bedreiging. Begin deze maand waren banken nog het doelwit van een groot aantal cyberaanvallen. Hoewel de exacte schade moeilijk is vast te stellen, schat TNO dat de schade van cybercriminaliteit alleen al in ons land minimaal tien miljard euro per jaar bedraagt. De vervolgschade, zoals de kosten voor het herstel van systemen en het opsporen van daders, komt daar nog eens bovenop. Voor financiële instellingen in het bijzonder geldt dat digitale inbreuken kunnen leiden tot grote reputatieschade.

Weerbaarheid vergroten

Verzekeraars kunnen een rol spelen bij verzekeringsoplossingen voor cyberrisico’s, maar kunnen daarnaast ook zelf de dupe worden van cybercriminaliteit, aldus het Verbond, dat vindt dat verzekeraars een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om hun eigen weerbaarheid tegen digitale dreigingen te vergroten. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (onderdeel van het Verbond) heeft daarom in overleg met het NCSC bekeken welke rol verzekeraars kunnen spelen binnen het Informatieknooppunt Cybercrime. Binnen dit informatieknooppunt communiceren diverse organisaties uit (vitale) sectoren onderling en met overheidsdiensten (zoals de AIVD en Nationale Politie) over actuele dreigingen, kwetsbaarheden en best practices. Doel is om zo betere risicoanalyses te kunnen maken en adequate maatregelen te kunnen treffen.

Publiek-private strijd

Verbond en het NCSC gaan binnen het knooppunt een platform voor verzekeraars opzetten. “Door ons bij het informatieknooppunt aan te sluiten, kunnen we een bijdrage leveren aan de publiek-private strijd tegen cybercriminaliteit en daarmee aan een robuustere economie”, aldus Ferdinand Soeteman, manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit.

GEEN REACTIES