Ontheffing provisieverbod voor serviceorganisaties

De AFM heeft een aantal ontheffingen van het provisieverbod verleend. Het gaat dan niet om serviceproviders die tussen de aanbieder en intermediair staan.

De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op deeltaken die aanbieders hebben uitbesteed aan serviceorganisaties. Die taken hebben geen gevolgen voor de inhoud van het advies aan de consument. Te denken valt aan het maken van offertes en het bijhouden van de administratie. De uitbesteding is gebonden aan de strakke regelgeving van de Wft.

De AFM vindt dat serviceorganisaties toegevoegde waarde op de financiële markt kunnen hebben. Ze zorgen voor efficiency en kostenvoordeel, wat leidt tot goedkopere producten en een betere dienstverlening. Dat is in het belang van de klant.

Op haar website houdt de AFM een overzicht bij van de serviceorganisaties die een ontheffing hebben gekregen.

Wettelijke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet een onderneming aan twee wettelijke voorwaarden voldoen. Allereerst moet ze aantonen dat ze logischerwijs niet aan het provisieverbod kan voldoen. Bij uitbestede aanbiedersactiviteiten kan hiervan sprake zijn als de serviceorganisatie de rekening voor haar werkzaamheden logischerwijs alleen bij de aanbieder kan neerleggen.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dient een onderneming daarnaast aan te tonen dat ze voldoende

maatregelen  heeft genomen om de doelstellingen van het provisieverbod op een andere wijze te bereiken.

Het gaat dan onder meer om het wegnemen van sturingsmogelijkheden door de aanbieder bij het afsluiten van producten die onder het provisieverbod vallen.

De ontheffing is verleend aan:

  • Adaxio, Amsterdam
  • Dienstverlening Verzekerings Verzekerings Maatschappijen, De Meern.
  • Fizzbo, Nuenen
  • Quion Groep en aangesloten ondernemingen, Rotterdam
  • R.A. Investment, Kerkdriel
  • SKYDOO, Amsterdam
  • Stater Nederland, Amersfoort.
  • Welcium, Hoorn
  • Woongarant Servicer, Den Haag

GEEN REACTIES