Verbond informeeert consumenten over provisieverbod

Het Verbond communiceert over de relatie consument-adviseur maar heeft het niet over de advies- en distributiekosten van de verzekeraar.

Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn consumentenwebsite een speciale pagina over het provisieverbod en een e-brochure, om de consument te informeren over het provisieverbod. Onderzoek leert, aldus het Verbond, dat de consument hierover het liefst zo snel mogelijk nader wil worden geïnformeerd. De e-brochure kwam tot stand in samenwerking met Bureau D & O.

In de brochure ‘Advies over financiële producten? Vijf veranderingen per 1 januari 2013’ staat beschreven wat de belangrijkste veranderingen zijn voor de consument. Consumenten kunnen voor meer informatie en veelgestelde vragen ook terecht op www.allesoververzekeren.nl/themas/provisieverbod.

De vijf veranderingen die in de brochure worden beschreven zijn:

1. Wel of geen advies en de gevolgen van een execution only-beslissing.

2. De kennis- en ervaringstoets

3. Vanaf nu weet u wat het advies kost

4. Rechtstreeks betaling aan de adviseur

5. U weet precies waarvoor u betaalt

Verder legt de brochure uit wat complexe en impactvolle producten zijn.

De brochure wijst de consument erop dat hij advies kan vragen bij een onafhankelijk adviseur of een verzekeringsmaatschappij.

Het valt op dat de brochure wat advies betreft verder volledig is toegesneden op de relatie die een consument krijgt met de onafhankelijk adviseur.

Er wordt niet gesproken over het kostenaspect als aanbieders adviseren en ook wordt niet aangegeven dat aan de distributie van het product door de aanbieders kosten verbonden zijn. Dat is jammer, want verder komt de rol van de onafhankelijke adviseur goed over het voetlicht.

Het is een e-brochure en kan dus nog makkelijk aangepast worden. Het ligt voor de hand nog een hoofdstuk toe te voegen waarin de aparte kosten voor advisering en distributie door de aanbieder worden belicht.

GEEN REACTIES