Verbond: hybride WGA-stelsel loopt vast

Kleine werkgevers die bij UWV verzekerd zijn, zitten in de praktijk bij UWV vast als ze al één zieke of arbeidsongeschikte werknemer hebben, schrijft het Verbond aan de Tweede Kamer. "De lasten van deze werknemer(s) moet de werkgever bij uitstappen zelf betalen, want UWV kent geen uitloopdekking. Hierdoor wordt het voor deze werkgevers te duur om uit te treden en blijven zij ´locked in´ bij UWV." Zij krijgen te maken met steeds hogere premies, omdat ´gezonde´ bedrijven het UWV zullen verlaten. Voor werkgevers betekent dit een constante stroom van premieverhogingen, waardoor de publieke premie fors hoger komt te liggen dan de private. "Al met al", stelt het Verbond, "zal een tweedeling ontstaan tussen (kleine) werkgevers met een hoge UWV-premie en werkgevers met veel lagere premie die zich privaat hebben verzekerd."

Het Verbond bepleit in de Kamer dat ziekte en arbeidsongeschiktheid het beste in één integrale, private keten kan worden aangepakt. "Een private keten is effectief, kostenefficiënt en geeft een stabiele premie."

Daarbij stelt het Verbond als randvoorwaarde dat in een privaat uitgevoerde WGA iedere werkgever en werknemer zich kan verzekeren." Dat zou kunnen door de extreme risico´s onder te brengen in een Rialto-achtige constructie.

"Invoering gaat gepaard met lasten die naar voren worden gehaald, omdat UWV niet voor zijn toekomstige WGA-uitkeringen heeft gereserveerd." Op zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn. "Een mogelijkheid is gebruik te maken van de inkomsten (in totaal 1,4 miljard) die UWV extra heeft ontvangen", de zogenoemde rentehobbelopslag. Daarnaast vindt het Verbond het een optie "om deze lasten gespreid te financieren over een periode van tien jaar via een constante affinancieringspremie." Dat zou betekenen dat de werkgevers die nu bij UWV verzekerd zijn, jaarlijks een extra premie betalen van ca. 0,2% van de loonsom.

GEEN REACTIES