Verbond houdt vast aan collectieve oplossing overstromingsrisico

Het Verbond vraagt zich af of de maximering van de verzekerde som in het belang van de klant is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft kennis genomen van de introductie van de catastrofeverzekering van VEH en Neerlandse B.V. en wil graag meer weten over deze polis, zoals bereik en de doelgroep ervan. Het Verbond streeft naar een marktbrede, collectieve en betaalbare verzekeringsoplossing.

Het Verbond begrijpt en deelt de wens al jaren om de Nederlandse burgers meer zekerheid te geven bij schade door overstromingen. Immers, bij een overstroming loopt de schade al snel op tot vele miljoenen of zelfs miljarden euro’s. Collectief overleg hierover kreeg van de overheid om financiële redenen tot op heden geen steun. Om consumenten en ondernemers toch zekerheid te kunnen bieden, werken verzekeraars nu aan een gedegen private oplossing. Een collectieve oplossing zou met steun van de overheid marktbreed en betaalbaar zijn, ook voor mensen die in een risicogebied wonen. Het Verbond vraagt zich af of de maximering van de verzekerde som zoals in het initiatief van VEH en Neerlandse B.V. in het belang van de klant is.

Het Verbond vraagt de overheid daarom mee te werken dat verzekeraars deze vorm van solidariteit mogen organiseren. De gemiddelde schadekans per jaar ligt om en nabij de zestig miljoen euro. In het overgrote deel van de voorkomende overstromingen zal de limiet van verzekeraars dan hoog genoeg zijn om alle gedupeerden te kunnen helpen. Alleen bij excessieve calamiteiten is een additioneel beroep op de overheid nodig. Dit scheelt de overheid ook kosten.

GEEN REACTIES