Verbond betreurt uitruil forensentaks-assurantiebelasting

Verhoging van de assurantiebelasting gaat elke verzekeringnemer of huishouden gemiddeld meer dan 100 euro per jaar kosten

In het deelakkoord begroting 2013 dat VVD en PvdA hebben gesloten gaat de forensentaks van tafel. In plaats daarvan wordt de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.

Eerder werd bij de zoveelste verhoging van deze belasting afgesproken om het percentage per 2015 met 0,2 procentpunt te verlagen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in de persoon van directeur Leo de Boer op radio en televisie voorgerekend dat dit een aanzienlijke aanslag op de koopkracht van alle Nederlanders betekent.

“Gemiddeld betalen Nederlanders ruim 800 euro per jaar voor hun schadeverzekeringen. Met de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent per 1 januari 2013 is er sprake van een ruime verdubbeling.

Eerdere berekeningen van het Centrum voor

Verzekeringsstatistiek toonden al aan dat elke procent meer assurantiebelasting verzekerden 125 miljoen euro extra kost.

De Boer: “Met de afschaffing van de forensentaks wordt de forens misschien niet langer financieel geraakt op de weg, maar dan alsnog gewoon thuis. Ik betreur het dat de formateurs de consument nu een sigaar uit eigen doos geven. Door een streep te halen door de forensentaks, treffen ze diezelfde consument alsnog door de belasting op zijn verzekeringen te verhogen.”

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland scharen zich achter deze kritiek: “hiermee komt de rekening opnieuw bij burgers en bedrijven te liggen.”

GEEN REACTIES