Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft per 1 januari 2010 de geactualiseerde attractiviteitslijst bij de VRKI gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2010 is gebruik van deze geactualiseerde lijst verplicht.

Voor het ‘meten’ van het inbraakrisico van woningen en het bepalen van de meest geschikte inbraakpreventieve maatregelen, heeft het Verbond van Verzekeraars en het Verbond van BeveiligingsOrganisaties de verbeterde risicoklassenindeling ontwikkeld.

Doelstelling VRKI

Uitgangspunten VKRI

GEEN REACTIES