Hoge brandschade in 2009

Verzekeraars keerden in 2009 ruim 369 miljoen euro uit vanwege schade door grote branden. Absoluut gezien is de schade een stuk minder dan in 2008 (490 miljoen), maar toen was de brand in de TU Delft alleen al verantwoordelijk voor 140 miljoen euro. Per saldo blijft de schadelast dus hoog.

Het Verbond inventariseert ieder kwartaal wat de schadelast is van grote branden (met een schadebedrag van meer dan één miljoen euro) in Nederland. Het jaar 2009 kenmerkte zich door zowel goed als slecht nieuws.

Het slechte nieuws is dat er vooral veel grote branden waren (105 tegenover 96 in 2008), maar daartegenover staat dat de schadelast per brand relatief laag was. Een grote brand zorgde gemiddeld voor 3,5 miljoen euro schade. In 2008 was dat 5,1 miljoen en in 2007 en 2006 respectievelijk 4,1 en 3,7 miljoen.

Dat de gemiddelde schadelast vorig jaar relatief laag uitviel, komt doordat er weinig écht hoge uitschieters waren. De grootste brand was die in het Limburgse Stein, waar op 29 oktober een winkelcentrum in vlammen opging. De schade wordt geschat op 31,5 miljoen euro. Een behoorlijk bedrag, dat echter maar een fractie is van de uitschieters in 2008 (TU Delft, 140 miljoen) en 2007 (VU Medisch Centrum, 70 miljoen).

Noord-Holland op nummer 1

Uit het jaaroverzicht blijkt verder dat de meeste grote branden plaatsvonden in Noord-Holland (21), gevolgd door Noord-Brabant (17) en Gelderland (15). Friesland en Flevoland (beide één) en Zeeland (twee) kwamen er het beste vanaf.

Onderzoek brandveiligheid

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Verbond het speelveld van actoren rondom brandveiligheid in kaart gebracht. De centrale vraag voor dit onderzoek was hoe brandpreventie effectiever georganiseerd kan worden. Het onderzoek brengt de complexiteit van de bestuurlijke organisatie bij brandveiligheid naar voren waarbij verantwoordelijkheden niet duidelijk geregeld zijn. Het gevolg hiervan is mede dat de regelgeving voor de gebruikers vaak ondoorzichtig is. Ook is in veel regio’s en gemeenten tevens onduidelijk hoe en door wie de handhaving plaatsvindt.

Voor dit onderzoek is een enquête uitgevoerd onder 1000 huishoudens en 250 bedrijven over hun inzet bij brandpreventie. Daaruit blijkt dat huishoudens in toenemende mate bezig zijn met brandpreventie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het het feit dat het percentage huishoudens met een rookmelder is gestegen van 48% in 2003 naar 81% in 2009. Dit is een trend die ook waarneembaar is bij andere preventiemiddelen zoals brandblussers en blusdekens.

Het rapport besluit met een agenda voor een beter brandpreventiebeleid. Hierin zijn verzekeraars en overheid aan zet als belangrijke stakeholders.

GEEN REACTIES