Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven

Het CCV heeft per 1 januari 2010 de geactualiseerde attractiviteitslijst bij de VRKI gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2010 is gebruik van de geactualiseerde lijst verplicht. De attractiviteitslijst is een lijst waarmee bepaald kan worden hoe aantrekkelijk bepaalde goederen zijn voor inbrekers. De attractiviteit is van belang voor het correct bepalen van het risico op een gerichte inbraak. De bestaande lijst uit 2007 is aangepast zodat deze beter aansluit bij de ontwikkelingen op inbraakgebied.

Nieuwe categorieën

Deze versie kent een aantal nieuwe categorieën bijvoorbeeld automotive styling onderdelen, tuin- en parkmachines (klein werkmateriaal zoals minigravers) en vuurwerk. Verder zijn inschaling van bestaande categorieën aangepast aan de actuele inbraakcijfers. Verouderde inschalingen zoals opiaten en tranquillizers zijn vervangen door inschalingen voor geneesmiddelen met en zonder opiaten.

Overgangsbepaling

Nieuw opgenomen in het document is een tekst over de overgangsbepaling: ‘Voor bestaande beveiligingssystemen en alarminstallaties, gebaseerd op de lijst naar attractiviteit 2007, is de geldigheidsduur van het afgegeven BORG certificaat of BORG opleveringsbewijs van toepassing. Dit betekent concreet dat bij vernieuwing van het certificaat uitgegaan moet worden van de dan geldende versie van de attractiviteitslijst.’

Met de VRKI is een praktisch uitvoerbare regeling voor alle partijen met eenduidigheid en herkenbaarheid voor de opdrachtgever en de eisende partijen. Daartoe behoren kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen.

Uitgangspunten VRKI

Dit document is een revisie van document D03/376 van augustus 2003 in katern 3.1. Handboek Beveiligingstechniek.

De risicoklassenindeling voor bedrijven wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties en Het Verbond van Verzekeraars.

Brochure VRKI voor bedrijven

In deze brochure wordt beschreven wat de VRKI precies inhoudt, hoe er een optimaal beveiligingsconcept voor een onderneming kan worden samengesteld en welke rol een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf daarbij kan spelen.

Onderwijsinstellingen

De Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vormt een op zichzelf staande risicoklasse en beveiligingsklasse.

GEEN REACTIES