(Findinet) VEH wil snel duidelijkheid over energiebesparingssubsidies

Vereniging Eigen Huis wil van minister Donner snel duidelijkheid over het voortbestaan van subsidies voor het energiezuiniger maken van de eigen woning. Het stimuleringsbeleid van de overheid is van wel heel korte duur als energieregelingen na ruim een jaar alweer ophouden te bestaan. In een brief aan de minister benadrukt de vereniging het belang van consistent beleid op dit gebied.Als de beslissing over het voortbestaan van energieregelingen nog langer wordt uitgesteld ontstaat er een hiaat tussen oude en nieuwe regelingen, waardoor het opgebouwde enthousiasme voor energiebesparing terugvalt. Vereniging Eigen Huis roept de minister op om dit niet te laten gebeuren.

Medio 2009 zijn diverse landelijke regelingen geïntroduceerd om mensen aan te zetten tot energiebesparing in hun eigen huis. Sinds het begin van dit jaar is er sprake van het verlengen van de regelingen en is er budget gereserveerd voor besparingsprogramma&acutes als ´Meer met Minder´ in 2011. Maar op dit moment is er over dat voortbestaan nog steeds geen enkele duidelijkheid."In januari 2011 start Vereniging Eigen Huis een grote landelijke campagne om energiebesparing in de eigen woning te stimuleren. Deze campagne is deels door de overheid geïnitieerd en gefinancierd. Het zou op zijn minst vreemd zijn als diezelfde overheid tegelijkertijd alle stimuleringsregelingen op dit gebied voor consumenten afschaft."

GEEN REACTIES